Wyniki

 
  Ryzyko Nagroda Stosunek
1st :
2nd :
3rd :


Nie zaleca się wprowadzania transakcji, jeśli stosunek wynagrodzenia do ryzyka jest mniejszy niż 2.

* In a downtrend it is the Peak , in an uptrend it is the Bottom.
** In a downtrend it is the Bottom, in an Uptrend it is the Peak.
*** Aktualna cena instrumentu bazowego.

Inwestowanie w Forex i kontrakty CFD wiąże się z ryzykiem

najnowsza analiza HotForex

Loading latest analysis...

tools