The risk and reward calculator will help you to calculate the position's best targets and their respective reward-to-risk ratios based on the Fibonacci retracements from the local peak and bottom. It's a powerful tool to determine the potential risks before entering any positions.

Fibonacci retracements (0.382 and 0.618) are calculated to form the entry, target and stop-loss levels. It's better to enter positions only if the current price (C) is close to 0.382 Fibonacci level.Wyniki

 
  Ryzyko Nagroda Stosunek
1st Target:
2nd Target:
3rd Target:


Nie zaleca się wprowadzania transakcji, jeśli stosunek wynagrodzenia do ryzyka jest mniejszy niż 2.

* In a downtrend it is the Peak , in an uptrend it is the Bottom.
** In a downtrend it is the Bottom, in an Uptrend it is the Peak.
*** Aktualna cena instrumentu bazowego.

Inwestowanie w Forex i kontrakty CFD wiąże się z ryzykiem

najnowsza analiza HotForex

Loading latest analysis...

tools