Definicja nocowania pozycji

Nocowanie pozycji (rollover) zwane jest także swapem. Są to odsetki wypłacane za przetrzymanie pozycji przez noc. Każda waluta na świecie ma przypisaną do niej stopę odsetek. Ponieważ na rynku forex handluje się parami, każda transakcji obejmuje nie tylko dwie różne waluty, ale także dwie różne stopy odsetkowe. Jeżeli stopa odsetkowa dla waluty zakupionej jest wyższa niż stopa odsetkowa dla waluty sprzedanej, otrzymasz pieniądze za nocowanie pozycji (przeniesienie dodatnie). Jeżeli stopa odsetkowa dla waluty zakupionej jest niższa niż stopa odsetkowa dla waluty sprzedanej, zapłacisz za nocowanie pozycji (przeniesienie ujemne). Nocowanie pozycji może stanowić znaczny dodatkowy koszt lub zysk z twoich transakcji, odpowiednio.


Przykład nocowania pozycji

Kiedy kupujesz parę EUR/USD, kupujesz Euro, a sprzedajesz USD, aby za Euro zapłacić. Jeżeli stopa odsetkowa dla Euro wynosi 1,00%, a dla USD stopa odsetkowa to 0,25%, kupujesz walutę z wyższą stopą procentową i uzyskasz pieniądze z nocowania pozycji – około 0,75% w stosunku rocznym. I na odwrót, sprzedajesz parę EUR/USD, więc sprzedajesz walutę z wyższą stopą procentową i zapłacisz za nocowanie pozycji – około 0,75% w stosunku rocznym, ponieważ płacisz odsetki od Euro, a zarabiasz odsetki od USD.


Godziny księgowania nocowania pozycji

Za godzinę otwarcia i zamknięcia dnia transakcji na forex uważa się godzinę 00:00 (GMT) na naszych serwerach. Wszelkie pozycje otwarte do godz. 00:00 (GMT) włącznie uznawane są za przetrzymane przez noc i podlegają nocowaniu pozycji. Pozycja otwarta o godz. 00:01 (GMT) nie podlega nocowaniu pozycji aż do następnego dnia, podczas gdzy pozycja otwarta o 23:59 (GMT) podlega nocowaniu pozycji o godz. 00:00 (GMT).

Uznanie lub obciążenie konta z tytułu każdej pozycji otwartej o 00:00 (GMT) pojawi się na Twoim rachunku i jest księgowane bezpośrednio w jego saldo.


Weekendy i święta

Większość banków na świecie jest zamknięta w soboty i w niedziele, więc nocowanie pozycji nie ma zastosowania w te dni, jednak większość banków ciągle nalicza odsetki za sobotę i niedzielę. Aby to skompensować, rynek forex księguje trzy dni nocowania pozycji w środy, co oznacza, że typowa kwota za nocowanie pozycji w środę jest potrojona. Należy pamiętać, że dla niektórych instrumentów stosuje się potrójny swap w piątek. Nie ma nocowania pozycji w święta, ale na dwa dni przed świętem nalicza się nocowanie pozycji za jeden dzień więcej. Zazwyczaj święto w przypadku nocowania pozycji przypada w dniu święta narodowego w kraju dowolnej waluty będącej przedmiotem transakcji. Tak więc, w dzień rodzin G. Waszyngtona w USA, 21 lutego, banki amerykańskie są zamknięte, a dodatkowy dzień za nocowanie pozycji dodawany jest o godz. 00:00 (GMT) poprzedniego dnia roboczego dla wszystkich par z USD.


Gdzie można sprawdzić rollover?

Aby przejrzeć dzisiejsze notowania forex, kliknij ten odnośnik: Forex trading details
Aby przejrzeć dzisiejsze notowania metali/ropy, kliknij ten odnośnik: Metal/Oil trading details
Aby przejrzeć dzisiejsze notowania indeksów, kliknij ten odnośnik: Indices trading details
Pamiętaj, że stawki za nocowanie pozycji mogą być różne dla różnych brokerów

Inwestowanie w Forex i kontrakty CFD wiąże się z ryzykiem

najnowsza analiza HotForex

Loading latest analysis...

products