Specyfikacje kontraktów na indeksy spot

Swap values in margin currency Godziny handlu
Symbol Opis Typowe spready dla kwotowanej
waluty na jednostkę
Wymóg depozytu zabezpieczającego Krótka pozycja Długa pozycja Poniedziałek
Otwarcie
Piątek
Zamknięcie
Przerwa
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -3.31 1.29 1:50:00 22:59:59 Daily 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -0.92 -0.92 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -0.71 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD -0.5 -0.91 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD -0.5 -3.67 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA500 US SPX500 0.2 160 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59

Specyfikacje kontraktów futures na indeksy

Swap values in margin currency Godziny handlu
Symbol Opis Typowe spready dla kwotowanej
waluty na jednostkę
Dźwignia (do) Krótka pozycja Długa pozycja Poniedziałek
Otwarcie
Piątek
Zamknięcie
Przerwa
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% 0.0 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% 0.0 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% 0.0 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% 0.0 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% 0.0 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% 0.0 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% 0.0 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% 0.0 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% 0.0 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% 0.0 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

Ważne

  1. Swaps values may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Friday.
  2. Czas serwera: Zima: GMT+2 i lato: GMT+3 (DST) (zaczyna się w ostatnią niedzielę marca i kończy się w ostatnią niedzielę października).
  3. W okresie od godziny 23:55 do 00:05 czasu serwera może dojść do zwiększonych spreadów i zmniejszonej płynności w wyniku codziennego rolowania banków. W przypadku niewystarczającej płynności podczas rolowania banków mogą wystąpić poszerzone spready i nadmierne poślizgi cenowe. W związku z tym zlecenia mogą nie zostać zrealizowane w tym czasie.
  4. Stosuje się prowizję w wysokości 1 USD za lot (round turn).

Obliczenie wymaganego depozytu zabezpieczającego dla indeksów - przykład

Przykład 1

Account base currency: USD
Position: Open 5 lots SELL AUS200 at 5,962.1
1 Lot size: 1 contract
Margin requirement: 200 USD

Margin required is: 5 * 1 * 200 USD = 1,000 USD


Przykład 2

Account base currency: USD
Position: Open 5 lots BUY EU50.F at 3,451.95
1 Lot size: 1 contract
Margin requirement: 2% of Notional value

Wartość nominalna to:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

Margin required is: 20,865 USD * 0.02 = 417.30 USD


Daty Wygasniecia Umowy

Symbol Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
USDIndex 16/03/2018 15/06/2018 14/09/2018
GER30.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
FRA40.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2018 20/07/2018 17/08/2018 21/09/2018
US30.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
EU50.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
JP225.F 07/03/2018 06/06/2018 12/09/2018
UK100.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
US100.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
US500.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
SUI20.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
N25.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2108 20/07/2018 17/08/2018 21/09/2018

products