Specyfikacje kontraktów na indeksy spot

Swap values in margin currency Godziny handlu
Symbol Opis Typowe spready dla kwotowanej
waluty na jednostkę
Wymóg depozytu zabezpieczającego Krótka pozycja Długa pozycja Poniedziałek
Otwarcie
Piątek
Zamknięcie
Przerwa
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 2:50:00 22:59:59 Codziennie 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -0.99 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -0.81 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD 0.05 -1.07 1:00:00 23:59:59 Codziennie 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.18 -3.88 1:00:00 23:59:59 Codziennie 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD 0.02 -0.85 1:00:00 23:59:59 Codziennie 23:14:59 - 23:29:59

Specyfikacje kontraktów futures na indeksy

Swap values in margin currency Godziny handlu
Symbol Opis Typowe spready dla kwotowanej
waluty na jednostkę
Dźwignia (do) Krótka pozycja Długa pozycja Poniedziałek
Otwarcie
Piątek
Zamknięcie
Przerwa
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Codziennie 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Codziennie 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Codziennie 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Codziennie 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Codziennie 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Codziennie 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

Ważne

  1. Wartości swap mogą być codziennie dopasowywane w zależności od sytuacji na rynku oraz kursów przekazywanych przez dostawcę cen, odnoszących się do wszystkich otwartych pozycji. Potrójne swapy aplikowane są co piątek.
  2. Czas serwera: Zima: GMT+2 i lato: GMT+3 (DST) (zaczyna się w ostatnią niedzielę marca i kończy się w ostatnią niedzielę października).
  3. W okresie od godziny 23:55 do 00:05 czasu serwera może dojść do zwiększonych spreadów i zmniejszonej płynności w wyniku codziennego rolowania banków. W przypadku niewystarczającej płynności podczas rolowania banków mogą wystąpić poszerzone spready i nadmierne poślizgi cenowe. W związku z tym zlecenia mogą nie zostać zrealizowane w tym czasie.
  4. Stosuje się prowizję w wysokości 1 USD za lot (round turn).

Obliczenie wymaganego depozytu zabezpieczającego dla indeksów - przykład

Przykład 1

Podstawowa waluta konta: USD
Pozycja: Otwarta 5 lotów SPRZEDAJ 200 AUS po 5962,1
Wielkość 1 lotu: 1 kontrakt
Wymóg depozytu zabezpieczającego: 200 USD

Wymóg depozytu zabezpieczającego: 5 * 1 * 200 USD = 1000 USD


Przykład 2

Podstawowa waluta konta: USD
Pozycja: Otwarta 5 lotów KUP EU50.F po 3451,95
Wielkość 1 lotu: 1 kontrakt
Wymóg depozytu zabezpieczającego: 2% wartości nominalnej

Wartość nominalna to:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

Wymóg depozytu zabezpieczającego: 20 865 USD * 0,02 = 417,30 USD


Daty Wygasniecia Umowy

Symbol Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
USDIndex 13/03/2019 13/12/2018
GER30.F 14/03/2019 20/12/2018
FRA40.F 17/01/2019 14/02/2019 20/12/2018
US30.F 13/03/2019 19/12/2018
EU50.F 14/03/2019 20/12/2018
JP225.F 07/03/2019 19/12/2018
UK100.F 14/03/2019 20/12/2018
US100.F 13/03/2019 20/12/2018
US500.F 13/03/2019 20/12/2018
SUI20.F 14/03/2019 20/12/2018
N25.F 17/01/2019 14/02/2019 20/12/2018

products