Metale
***
Typowy spread Swap dla pozycji krótkiej
****
Swap dla pozycji długiej
****
Limit and Stop Levels Margines wykorzystany w tym przykladzie* Wartość 1 pip na 1 lo Wielkość 1 lot
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -1.71 -2.67 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 5 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 5 -1.8 -1.8 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
NGAS 1 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu


*Depozyt oparty o transakcję o wolumenie 1 lota.
**Notional Value oznacza ilość uncji pomnożonej przez cenę
***Dźwignia dla instrumentów z grupy Metali jest zawsze stała na poziomie 1:100.
****Punkty Swap mogą być zmieniane każdego dnia w związku z aktualną sytuacją na rynku oraz kwotowaniami dostarczanymi przez naszych Dostarczycieli Płynności. Potrójny Swap naliczany jest w każdą środę. Punkty Swap dla XAU i XAG wyrażone są w pipsy/lot. Dla USOiL i UKOil w dolarach amerykańskich.

Contract sizes for Gold
Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Depozyt obliczany jest w następujący sposób:
Wartość nominalna*/100
Wartość nominalna = Number of ounces* Current Market Price

Na przykład, jeżeli dla rachunku otwarto pozycję na 1 lot (lub 100 uncji), wymagana marża będzie następująca:
100 * 1585 /100 = $1585
Wartość pipsa dla pozycji o wolumenie 1 lota wynosi 1USD.

Godziny handlu

Produkty transakcyjne Godziny handlu ***** Czas Przerwy *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Daty Wygasniecia Umowy

UK Oil US Oil NGAS
15/12/2015 18/12/2015 23/12/2015
13/01/2016 19/01/2016 26/01/2016
28/01/2016 19/02/2016 24/02/2016
28/02/2016 18/03/2016 28/03/2016
30/03/2016 19/04/2016 26/04/2016
28/04/2016 19/05/2016 25/05/2016
30/05/2016 20/06/2016 27/06/2016
29/06/2016 19/07/2016 26/07/2016
28/07/2016 19/08/2016 26/08/2016
30/08/2016 19/09/2016 27/09/2016
29/09/2016 19/10/2016 26/10/2016
28/10/2016 18/11/2016 25/11/2016

Uwaga: Między godziną 23:55, a 00:05 na rynku mogą pojawiać się powiększone spready i zmniejszona płynność związana z rolowaniem pozycji. W takich przypadkach możliwe jest wystąpnienie na rynku nadmiernych poślizgów cenowych. W związku z tym zlecenie nie będą wykonywane w tym okresie.

***** Prosimy, pamiętaj, że czas serwera podlega zmianom na czas zimowy/letni (Daylight Savings Time - DST). Zmiany te mają miejsce w ostatnią niedzielę marca oraz ostatnią niedzielę października.

Czasy Serwera:
Zima: GMT+2
Lato: GMT+3 (DST)

products