Kontrakty CFD na towary są kontraktami odzwierciedlającymi wydajność podstawowego towaru z przyszłymi cenami obliczanymi jako różnica pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży, stąd nazwa „kontrakty różnic kursowych'.

HotForex oferuje wiele kontraktów CFD na towary i metale. Są to zarówno towary nietrwałe, takie jak zboże, cukier, kawa i kukurydza, jak i metale, takie jak paladium, platyna i miedź.

Dlaczego warto handlować CFD na towary?

  • Kupuj, jeśli myślisz, że rynek wzrasta lub sprzedaj, jeśli uważasz, że rynek jest przeceniony.
  • Otwórz pozycję o niewielkiej kwocie 10 USD na 0,01 pozycji serii
  • Nie pobiera się żadnych prowizji w przypadku CFD na towary.
  • Pamiętaj, że kontrakty CFD na towary mają datę ważności na rynku.


Dane dotyczące handlowania kontraktami CFD na towary

Symbol Opis Wielkość 1 lota Depozyt dla 1 lota Spready * Swap dla pozycji krótkiej ** Swap dla pozycji długiej ** Limit and Stop Levels Wielkość pipsa Wartość pipsa
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 1.00 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.006 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Corn Corn 5000 Bushels $700 1.25 -0.17 -0.52 0.54 0.25 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 1.80 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.60 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar #11 Sugar #11 112000 Lbs $700 0.10 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Wheat Wheat 5000 Bushels $1400 1.00 -0.23 -0.70 0.57 0.25 $12.50

Godziny handlu

Symbol Godziny handlu **** Czas Przerwy ****
Coffee Daily 11:15-20:30 Brak
Copper Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Palladium Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Platinum Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Sugar #11 Daily 10:30-20:00 Brak
Corn Daily 03:00-21:15 Daily 15:45-16:30
Wheat Daily 03:00-21:15 Daily 15:45-16:30

Note: Godziny handlowania są ważnym czynnikiem podczas inwestowania w kontrakty CFD. Jeśli posiadasz otwartą pozycję, gdy zamyka się rynek, oznacza to, że nie będziesz mógł zamknąć transakcji do momentu ponownego otworzenia się rynku kolejnego dnia handlowego. Podobnie jak na wielu rynkach, na których się inwestuje, płynność obecna jest także na rynku towarów. Oznacza to, że cena otwarcia na początku kolejnej sesji może znacznie różnić się od ceny zamknięcia poprzedniej sesji i w wyniku tego możesz zauważyć duże wahania zysków i strat. Prosimy o zapoznanie się ze specyfikacjami kontraktów, w których znajdują się bliższe szczegóły.


Daty rolowań w roku

Symbol Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Coffee      21/03/2017    18/05/2017  
Copper  27/01/2017  24/02/2017  29/03/2017  26/04/2017  26/05/2017  28/06/2017
Corn      14/03/2017    12/5/2017  
Palladium      29/03/2017    28/06/2017
Platinum  27/01/2017      26/04/2017    
Sugar #11   28/02/2017    28/04/2017    30/06/2017
Wheat      14/03/2017    12/5/2017  

* Spready oczekiwane.

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday

UWAGA - Wszystkie zlecenia oczekujące będą zamykane w okresie przerw w handlu dla danego instrumentu. W przypadku gdyby jakiekolwiek zlecenie oczekujące pozostało otwarte, będzie ono automatycznie zamknięte po zamknięciu handlu dla danego instrumentu w danym dniu.

**** Prosimy, pamiętaj, że czas serwera podlega zmianom na czas zimowy/letni (Daylight Savings Time - DST). Zmiany te mają miejsce w ostatnią niedzielę marca oraz ostatnią niedzielę października.

Czasy Serwera:
Zima: GMT+2
Lato: GMT+3 (DST)

products