Handel z najwyższą pewnością

Dzięki Narzędziom Premium Inwestoramożna podejmować bardziej świadome i pewne decyzje inwestycyjne! Nasi klienci mają dostęp do technologii o instytucjonalnej jakości, w tym zaawansowanych narzędzi handlowych, konfigurowalnych przez użytkownika wiadomości i informacji oraz analiz handlowych.

Narzędzia Premium Inwestora, które są dostępne do łatwego pobrania, odpowiadają różnorodnym potrzebom handlowym, począwszy od skalperów preferujących precyzyjne punkty wejścia, a skończywszy na inwestorach, którzy opierają swoje decyzje na złożonych modelach Excela.


Realizacja i zarządzanie handlem

Zaawansowane alarmy i komunikaty

Konfigurowalne przez użytkownika wiadomości i dane rynkowe

Nastroje na żywo i śledzenie korelacji

Narzędzia Premium Inwestora to wynik wsłuchania się w oczekiwania inwestorów oraz wzięcia pod uwagę ich uwag i spostrzeżeń.

Ponadto każde z narzędzi jest w pełni wyjaśnione poprzez obszerne przewodniki użytkownika i filmy wideo.

Trade Terminal
Trade Terminal

Bogate w funkcje profesjonalne narzędzie do realizacji i analizy transakcji, oferujące precyzyjny handel, automatyczne wychodzenie z pozycji, szablony do często używanych zleceń oraz analizę otwartych pozycji.

Szczegóły
Mini Terminal
Mini Terminal

Jest to rozszerzenie Terminala Handlowego, które wyświetla to samo polecenie transakcyjne co Terminal Handlowy w kontekście określonego wykresu handlowego.

Szczegóły
Połącz się
Połącz się

Zapewnia konfigurowalny dla użytkownika kanał informacyjny i kalendarz ekonomiczny. Możesz uzyskać użyteczną, spersonalizowaną zawartość w postaci konfigurowalnych kanałów informacyjnych i alarmów w kalendarzu ekonomicznym.

Szczegóły

Sentiment Trader
Sentiment Trader

Pokazuje nastroje oparte na realnie otwartych pozycjach: liczbę inwestorów, którzy posiadają obecnie długą lub krótką pozycję. Narzędzie pokazuje również historyczne nastroje w stosunku do ceny oraz tablicę aktualnych nastrojów wobec wielu symboli.

Szczegóły
Mapa sesji
Mapa sesji

Zapewnia szybki przegląd najważniejszych rynków i stref czasowych na świecie. Pokazuje aktualny globalny czas, nadchodzące wydarzenia informacyjne oraz przegląd zmian cen podczas każdej sesji.

Szczegóły
Manager Alarmów
Manager Alarmów

Asystent handlowy, który może powiadamiać Cię - lub śledzące Cię osoby na portalach społecznościowych - o wydarzeniach i wykonywać wiele zautomatyzowanych działań, takich jak otwieranie pozycji lub wysyłanie wiadomości e-mail.

Szczegóły

Excel RTD
Excel RTD

W czasie rzeczywistym wstawia do programu Excel dane o rachunku, poleceniach transakcyjnych i cenach, używając prostych formuł bez makr i programowania. Jeśli posiadasz podstawowe umiejętności programowania, możesz również ustawić narzędzie do wysyłania poleceń handlowych z Excel lub dowolnego innego środowiska COM.

Szczegóły
Manager Rynku
Manager Rynku

Zapewnia pełną kontrolę nad listami symboli oraz wszystkimi rachunkami i czynnościami związanymi ze zleceniami; a wszystko z jednego małego, wygodnego okna. Można wybrać symbole, wyświetlić aktualną aktywność cenową, złożyć rynkowe i oczekujące zlecenia oraz zmodyfikować istniejące pozycje.

Szczegóły
Correlation Matrix
Correlation Matrix

Oferuje bezcenne informacje rynkowe w różnych przedziałach czasowych i umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o lepsze oszacowanie ryzyka. Matrix wyświetla korelację między różnymi rynkami i pozwala na podkreślenie obszarów ze słabszą i mocniejszą korelacją.

Szczegóły

Correlation Trader
Correlation Trader

Porównuje korelację pomiędzy dwoma symbolami i pojawiającymi się różnicami w handlu. Pokazuje on zarówno korelację pomiędzy symbolami, jak i ostatnią aktywność cenową oraz wszelkie otwarte pozycje w wybranych symbolach.

Szczegóły
Zaznacz Wykres Inwestora
Zaznacz Wykres Inwestora

Wyświetla różne rodzaje wykresów tick, w tym tradycyjne wykresy liniowe typu tick-by-tick, czasowe wykresy tick oraz słupki/świece. Narzędzie umożliwia również bardzo szybkie składanie zleceń za pomocą pojedynczych kliknięć myszką lub skrótów klawiaturowych.

Szczegóły
MT4 & MT5 Indicator Package
MT4 & MT5 Indicator Package

Pakiet przydatnych, powszechnie używanych wskaźników na wykresach, w tym słupków Renko, Pivot Points, grupowania wykresów, szczytów i dołków, historii zamówień, odliczania świec i rysowania bez ograniczeń bezpośrednio na wykresie.

Szczegóły

Obowiązują Warunki

Źródło danych: FX Blue Labs

Ostrzeżenie: Materiał ten jest dostarczany jako ogólna komunikacja marketingowa wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi niezależnego badania inwestycyjnego. Żadna z treści niniejszego komunikatu nie zawiera ani nie powinna być uważana za zawierającą doradztwo inwestycyjne lub rekomendację inwestycyjną lub zaproszenie do składania ofert kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Wszystkie przekazane informacje nie są gwarancją ani wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

tools