HotForex: Ponúkame pomocnú ruku po celom svete

Jednou zo základných hodnôt spoločnosti HotForex je zmysel pre zodpovednosť. Aktívne vyhľadávame príležitosti, ako pomáhať tým menej šťastným. Náš manažment a zamestnanci sa aktívne zúčastnujú dobročinných a charitatívnych.

Tu je niekoľko príkladov z dlhého zoznamu našich aktivítHotForex Donates to Larnaca Lions Club

Donation for Lions Club

Showing support to its local community, HotForex made a significant donation to Larnaca Lions Club, the local branch of the Lions Club International.

The donation was made in an effort to enhance the exceptional work accomplished by the well-known club, which has as its primary purpose is to empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding.Donation for Greece’s Wildfire Victims

Donation for Greece’s Wildfire Victims

HotForex expressed its sympathy and generously stood by the side of the Greek people who were affected by or suffered from the devastating fires in Attica region in July 2018. To this end, it has made a charitable donation in support of the families and friends of the victims.Supporting Local Community

Supporting Local Community

The HotForex team made some kids smile and helped them celebrate the 2017 festive season in the best way possible. Toys and presents were donated to various charitable organizations and healthcare facilities located throughout the company’s home town of Larnaca.

These were the children’s ward of Larnaca General Hospital, the Convent of Sisters of St. Joseph of the Apparition, the Aradippou Mental Health Support Association and the Larnaca District Volunteerism Coordinating Council.Detská nadácia Sophia

Sophia Foundation

Keďže našou prioritou je spoločenská Zodpovednosť a podpora dobročinných akcií, HotForex venoval významný finančný príspevok detskej nadácii Sophia počas charitatívnej gala večere, ktorá sa konala v Prezidentskom paláci v Nikózii.Dar nadácii odovzdali predstavitelia manažmentu spoločnosti HotForex.

Nadácii, ktorej hlavným poslaním je boj proti chudobe, založila v roku 2008 skupina cyperských dobrovoľníkov. Nadácia sa zameriava na zlepšenie výživy, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti o deti v Keni. Nadácia Sophia zo sponzorských príspevkov prevádzkuje aj detský domov Makarios pre osirotené deti, ktorého cieľom je prelomiť bludný kruh chudoby, ktorý sužuje práve tie najchudobnejšie deti.SOS Children's Villages

Nezávislá mimovládna rozvojová organizácia SOS Children's Villages, ktorá sa zameriava na pomoc deťom v núdzi, bola založená už v roku 1949. S presvedčením a víziou, že „každé dieťa má mať miesto v rodine a vyrastať s láskou, porozumením a v bezpečnom prostredí“, táto organizácia poskytuje dlhodobú starostlivosť, vzdelávanie a zdravotné služby zraniteľným deťom v 133 krajinách na celom svete, vrátane Maurícia.

Pretože spoločnosť HotForex je pevne presvedčená, že aktivity s pozitívnym dosahom na miestne komunity si zasluhujú podporu, poskytne maurícijskej pobočke organizácie SOS Children's Villages charitatívny príspevok, pokiaľ sa spoločnosti na Mauríciu podarí udržať si silnú pozíciu. HotForex verí, že jej charitatívny dar pomôže tejto výnimočnej iniciatíve i naďalej poskytovať pomoc deťom v núdzi, ktoré na Mauríciu žijú.Rotary klub

rotary

Rotary klub je sieť charitatívnych organizácií, ktorá má na celom svete viac ako 34 000 pobočiek s neuveriteľným 1,2 miliónom členov, ktorí sa neúnavne usilujú bojovať proti hladu, zabezpečiť čistú vodu, odstrániť obrnu, zlepšiť zdravie a hygienickú starostlivosť, či dokonca podporovať vzdelávanie a prípravu na zamestnanie. Táto renomovaná organizácia bola pre HotForex jasnou voľbou pre poskytnutie daru, ktorý má pomôcť znevýhodneným ľuďom z miestnej komunity v cyperskej Larnake, ktorá je zároveň sídlom spoločnosti HotForex Europe.

Náš štedrý dar bol predstaviteľom Rotary klubu slávnostne odovzdaný za účasti cyperského ministra komunikácií a práce, pána Tasosa Mitsopoulosa.Červený kríž

RedCross

Spoločnosť HotForex poskytla dar renomovanej medzinárodnej charitatívnej a zdravotníckej organizácii Červený kríž. Tento charitatívny príspevok je našim úprimným poďakovaním a ocenením výnimočného úsilia a vytrvalosti, s ktorými sa Červený kríž snaží o zlepšenie všetkých oblastí ľudského života.

Približne 97 miliónov dobrovoľných členov a pracovníkov Červeného kríža sa zapája do výnimočných iniciatív na záchranu ľudských životov na celom svete, preto je spoločnosť HotForex hrdá, že môže oficiálne oznámiť svoju podporu a spoluprácu s touto významnou organizáciou. HotForex a Červený kríž nadviazali dlhodobú spoluprácu s cieľom posilniť program spoločenskej zodpovednosti spoločností, s ktorými sa HotForex dostáva do kontaktu.UNICEF

Unicef

Svojim najnovším darom poskytnutým organizácii UNICEF HotForex pokračuje v posilňovaní väzieb a spolupráce s renomovanými medzinárodnými charitatívnymi organizáciami.
UNICEF je na celom svete známy vďaka svojmu pôsobeniu v oblastiach ako:

  • Ochrana života detí a ich rozvoj
  • Základné vzdelanie a rodová rovnosť
  • Deti a HIV/AIDS
  • Ochrana detí a ich práv

My všetci v spoločnosti HotForex sme pevne presvedčení, že táto významná organizácia si v plnej miere zaslúži našu finančnú podporu.

Obchodovanie na forexe a s CFD kontraktmi sa spája s rizikom

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

about