Obchodovanie cez mobil/chat

HotForex Exekučné oddelenie je k dispozícii pre všetkých obchodníkov s otvoreným živým (live) účtom. V prípade potreby môžu klienti uzavrieť a spravovať svoje príkazy po telefóne prostredníctvom obchodného oddelenia. Upozorňujeme, že požiadavky sú obmedzené stanovením stop/limitov, a slúžia iba na uzatvorenie pozície prípadne k spravovaniu otvorenej pozície. Obchodné oddelenie nie je schopné prijať príkazy alebo nevybavené objednávky k otvoreniu novej pozície.


Čas prevádzky

7:00 to 23:59 Server Time Monday to Friday


HotForex oddelenie Exekúcie a Obchodu

Call +44-2033183968 to speak with a HotForex Execution Manager.


Kedy by som mal kontaktovať Oddelenie vykonávania obchodov?

Všetkým klientom HotForex sa odporúča kontaktovať Oddelenie vykonávania obchodov v nasledujúcich prípadoch:

  • Žiadny okamžitý prístup na internet
  • Obchodník nedostal potvrdenie o umiestnenej objednávke online
  • Problémy s internetom a problém s pripojením na HotForex server

Etiketa obchodného telefonátu

V záujme správneho a včasného zaistenia príkazu/objednávky, odporúčame všetkým klientom, ktorí sa obrátia na Oddelenie Vykonávania Obchodov nasledovať etiketu obchodného telefonátu. Prosím, prečítajte si nasledujúci príklad, aby ste sa uistili že ste etiketu správne pochopili.

Example: Trading Desk Etiquette to close or manage a trade via the Phone:

Keď zavoláte na Oddelenie vykonávania obchodov, mali by ste hneď špecifikovať vaše HotForex číslo účtu, ktorého sa týka obchod, ktorý chcete zrealizovať.

Execution Desk: "Can I have your phone password, please?"

Obchodník: „ Moje heslo telefónu je 12345.“

Oddelenie vykonávania obchodov: „Môžete prosím poskytnúť vašu adresu a e-mail, týkajúci sa tohto účtu?“

Obchodník: „Moja adresa je 1234 Forex street a môj e-mail je example@gmail.com”

Execution Desk: "Can I have the name on this account, please?"

(Pracovník na Oddelení vykonávania obchodov sa spýta tieto otázky, aby verifikoval držiteľa daného účtu.)

Trader: "I would like to close my long at market, 4 standard lots of EUR/USD."

Oddelenie vykonávania obchodov: „Vaše uzavretie bolo vykonané za 1.3250.“

Note: Our staff acts as an agent to place the trade on your behalf and not as a dealer quoting a price. Therefore, after you express the order request, our staff will inform you as to the status of the order and confirm the price of the order. HotForex will not be liable for the price change between the time the Trader requests an execution and the time the request is actually executed.


Prieskum vykonanej exekúcie

If you believe that a trade was executed incorrectly, please contact the Execution Desk via telephone or email.

Trading Desk:

+44-2033183968
tradingdesk@hotforex.com

Important: Make sure that you have on hand all information pertaining to the trade
including: trade ticket number, time of the trade, and nature of the problem.
The trade will be audited, and, when necessary, an adjustment will be made in
a timely manner.

Serverový čas:
Zimný: GMT+2
Letný: GMT+3

Obchodovanie na forexe a s CFD kontraktmi sa spája s rizikom

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

products