Špecifikácie spotového indexového kontraktu

Swap values in margin currency Obchodné hodiny
Symbol Popis Typické spready v kótovanej
mene na jednotku
Maržová požiadavka Nakrátko Nadlho Pondelok
Otvorenie
Piatok
Záver
Prestávka
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 2:50:00 22:59:59 Denne 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -0.99 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -0.81 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD 0.05 -1.07 1:00:00 23:59:59 Denne 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.18 -3.88 1:00:00 23:59:59 Denne 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD 0.02 -0.85 1:00:00 23:59:59 Denne 23:14:59 - 23:29:59

Špecifikácie futuritného indexového kontraktu

Swap values in margin currency Obchodné hodiny
Symbol Popis Typické spready v kótovanej
mene na jednotku
Páka (až do) Nakrátko Nadlho Pondelok
Otvorenie
Piatok
Záver
Prestávka
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Denne 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Denne 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Denne 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Denne 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Denne 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Denne 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

Dôležité

  1. Swap hodnoty môžu byť denne upravované na základe podmienok trhu a sadzieb od nášho poskytovateľa cien, ktoré sa môžu použiť na všetky otvorené pozície. Trojité swapy sa uplatňujú každý piatok.
  2. Serverový čas: Zimný: GMT+2 a letný: GMT+3 (DST) (od poslednej marcovej nedele do posledné októbrovej nedele).
  3. Od 23:55 do 00:05 serverového času môže dôjsť v zvýšeniu spreadov a zníženiu likvidity z dôvodu denného rolovania (rollover) v banke. V prípade neprimeranej likvidity/spreadov počas bankového rolovania sa môžu vyskytnúť širšie spready a nadmerné zdržania. Príkazy preto nemusia byť v tomto čase realizované.
  4. Účtuje sa provízia vo výške 1 USD na lot (round turn).

Výpočet maržových požiadaviek pri indexoch – príklad

Napríklad 1

Základná mena účtu: USD
Pozícia: Otvoriť 5 lotov na PREDAJ AUS200 v hodnote 5,962.1
Veľkosť 1 lotu: 1 kontrakt
Požiadavky na maržu: 200 USD

Požadovaná marža je: 5 * 1 * 200 USD = 1,000 USD


Napríklad 2

Základná mena účtu: USD
Pozícia: Otvoriť 5 lotov na KÚPU EU50.F v hodnote 3,451.95
Veľkosť 1 lotu: 1 kontrakt
Požiadavky na maržu: 2% z teoretickej hodnoty

Menovitá hodnota je   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

Požadovaná marža je: 20,865 USD * 0.02 = 417.30 USD


Dátumy expirácie kontraktov

Symbol Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
USDIndex 13/03/2019 13/12/2018
GER30.F 14/03/2019 20/12/2018
FRA40.F 17/01/2019 14/02/2019 20/12/2018
US30.F 13/03/2019 19/12/2018
EU50.F 14/03/2019 20/12/2018
JP225.F 07/03/2019 19/12/2018
UK100.F 14/03/2019 20/12/2018
US100.F 13/03/2019 20/12/2018
US500.F 13/03/2019 20/12/2018
SUI20.F 14/03/2019 20/12/2018
N25.F 17/01/2019 14/02/2019 20/12/2018

products