Indexy Typický spread Krátky swap
****
Dlhý swap
****
Limit and Stop Levels Použitá marža * Tick hodnota ** za lot Veľkosť kontraktu (1 lot)
AUS200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 2 -0.50 -1.13 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 10 -0.50 -0.95 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 1 -0.50 -1.05 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 4 -0.50 -2.55 6 200 $1 1
USA500 0.5 -1.31 -2.91 2 160 $1 1
USDIndex 11 -5.5 -8.5 7 200 $1 1
SHCOMP 20 -1.5 -2.03 25 300 $1 / USDCNH 1
* Marža na základe pozície o veľkosti 1 lotu 
** 1 lot sa rovná 1 kontraktu
*** Trojitý swap je aplikovaný v Piatok, namiesto Stredy. Swap môže byť upravený na základe aktuálnych podmienok na trhu, a je aplikovateľný na všetky otvorené pozície. Sadzby sú poskytované našimi sprostredkovateľmi likvidity, a slúžia aktivitám spoločnosti, ako napríklad výplata dividend. Poplatok vo výške $2 na lot za round turn bude uplatnený.

Upozornenie: CFD Indexy umožňujú obchodníkom potencionálny zisk alebo stratu, na základe cenovej fluktuácie. Obchodníci by mali dbať o zvýšenú snahu s cieľom zachovať dostatok dostupných prostriedkov a predísť tak negatívnemu stavu na účte, vzhľadom na veľkosť otvorenej pozície a swap poplatkov, špeciálne počas ex-dividend dní.Obchodné hodiny

Obchodný nástroj Obchodné hodiny ***** Prestávka *****
USA30 Mon 01:00 - Fri 23:15 Denne from 23:15 until 23.30
USA500 Mon 01:00 - Fri 23:15 Denne from 23:15 until 23.30
USA100 Mon 01:00 - Fri 23:15 Denne from 23:15 until 23.30
UK100 Denne 09:00 - 23:00 Žiadne
GER30 Denne 09:00 - 23:00 Žiadne
SPA35 Denne 10:00 - 18:30 Žiadne
FRA40 Denne 09:00 - 23:00 Žiadne
AUS200 Denne 02:50 - 23:00 Denne 09:30-10:10
SHCOMP Denne 04:30 - 06:30, 08:00:10:00 Denne 06:30 - 08:00, 10:00 - 04:30
USDIndex Denne 03:00 - 23:55 Denne 00:00 - 03:00


Dátumy expirácie kontraktov

Inštrument Marec Jún September December
USDIndex 14/03/2016 13/06/2016 19/09/2016 19/12/2016

Pozor: V rozpätí medzi 23:55 a 00:05 v čase na serveri, môže dôjsť k zvýšeniu spreadu a k zníženiu likvidity, kvôli dennému bankovému rolloveru. V prípade neadekvátneho spreadu/likvidity počas bankového rolloveru, môže dôjsť k rozšíreniu spreadu a môže sa vyskytnúť nadmerný sklz. Z toho dôvodu, príkazy v spomínanom čase nebudú vykonané.

**** Upozorňujeme, že serverový čas zohľadňuje prechod na letný čas (DST, z angl. Daylight Savings Time), ktorý začína poslednú nedeľu v Marci a končí poslednú nedeľu v Októbri.

Serverový čas:
Zimný: GMT+2
Letný: GMT+3

products