Metals
***
Typický spread Krátky swap
****
Dlhý swap
****
Limit and Stop Levels Použitá marža v tomto príklade* Hodnota 1 pipu za 1 lot Veľkosť 1 lotu
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 4 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 3 -1.8 -1.8 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
NGAS 1 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu


*Margin Based on a position size of 1 lot
**Notional Value equals the number of Ounces multiplied by price
***Leverage on Metal products is always fixed at 1:100
****Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.

Contract sizes for Gold
Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Marža bude kalkulovaná podľa nasledujúceho:
Nominálna hodnota*/100
Nominálna hodnota = Number of ounces* Current Market Price

Napríklad, ak sa na účte otvorí 1 lot (alebo 100 uncí) zlata, požadovaná marža bude nasledovná::
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Obchodné hodiny

Obchodný nástroj Obchodné hodiny ***** Prestávka *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00

Dátumy expirácie kontraktov

UK Oil US Oil NGAS
30/01/2017 19/01/2017 26/01/2017
27/02/2017 20/02/2017 23/02/2017
30/03/2017 20/03/2017 28/03/2017
27/04/2017 19/04/2017 25/04/2017
30/05/2017 19/05/2017 25/05/2017
29/06/2017 19/06/2017 27/06/2017
28/07/2017 19/07/2017 26/07/2017
30/08/2017 21/08/2017 28/08/2017
28/09/2017 19/09/2017 26/09/2017
30/10/2017 19/10/2017 26/10/2017
29/11/2017 17/11/2017 27/11/2017
27/12/2017 18/12/2017 26/12/2017

Pozor: V rozpätí medzi 23:55 a 00:05 v čase na serveri, môže dôjsť k zvýšeniu spreadu a k zníženiu likvidity, kvôli dennému bankovému rolloveru. V prípade neadekvátneho spreadu/likvidity počas bankového rolloveru, môže dôjsť k rozšíreniu spreadu a môže sa vyskytnúť nadmerný sklz. Z toho dôvodu, príkazy v spomínanom čase nebudú vykonané.

***** Upozorňujeme, že serverový čas zohľadňuje prechod na letný čas (DST, z angl. Daylight Savings Time), ktorý začína poslednú nedeľu v Marci a končí poslednú nedeľu v Októbri.

Serverový čas:
Zimný: GMT+2
Letný: GMT+3

products