Spot Contracts

Symbol
***
Popis
***
Typický spread Krátky swap
****
Dlhý swap
****
Úrovne limit a stop Použitá marža v tomto príklade* Hodnota 1 pipu za 1 lot Veľkosť 1 lotu
XAGEUR Silver EUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD Silver USD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR Gold EUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD Gold USD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL.S UK Brent Oil 5 -0.7 -2.1 15 1.5% USD 1 100 Barrels
USOIL.S US Crude Oil 5 -0.5 -1.3 15 1.5% USD 1 100 Barrels

Futures Contracts

Symbol
***
Popis
***
Typický spread Krátky swap
****
Dlhý swap
****
Úrovne limit a stop Použitá marža v tomto príklade* Hodnota 1 pipu za 1 lot Veľkosť 1 lotu
UKOIL UK Brent Oil 4 -0.7 -0.5 0.05 1% USD 1 100 Barrels
USOIL US Crude Oil 3 -1.8 -1.8 0.10 1% USD 1 100 Barrels
NGAS US Natural Gas 5 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu

* Marža počítaná na základe pozície s veľkosťou 1 lot.

** Nominálna hodnota sa rovná počet uncí krát cena.

*** Finančná páka pre kovy je vždy fixná na úrovni 1:100.

**** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.


Contract sizes for Gold

Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin is calculated as the following:
Nominálna hodnota*/100
Nominálna hodnota = Number of ounces* Current Market Price

Napríklad, ak sa na účte otvorí 1 lot (alebo 100 uncí) zlata, požadovaná marža bude nasledovná::
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Contract sizes for Oil

1 lot = 100 Barrels

Margin is calculated as the following:
Nominálna hodnota = Number of barrels * Current Market Price

For example if an account open 1 lot (100 Barrels of Oil) the required margin will be the following:

Volume size * Contract size * Current Market Price * Margin %
1 * 100 * 50.55 * 1.5%

The pip value for a 1 lot position is $1 per pip


Obchodné hodiny

Obchodný nástroj Obchodné hodiny ***** Prestávka *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Denne 00:00 until 01:00

Futures Contract Expiration Dates

UK Oil US Oil NGAS
30/05/2017 19/05/2017 25/05/2017
29/06/2017 19/06/2017 27/06/2017
27/07/2017 17/07/2017 24/07/2017
28/08/2017 17/08/2017 24/08/2017
26/09/2017 15/09/2017 22/09/2017
TBA TBA TBA
TBA TBA TBA
TBA TBA TBA

Pozor: V rozpätí medzi 23:55 a 00:05 v čase na serveri, môže dôjsť k zvýšeniu spreadu a k zníženiu likvidity, kvôli dennému bankovému rolloveru. V prípade neadekvátneho spreadu/likvidity počas bankového rolloveru, môže dôjsť k rozšíreniu spreadu a môže sa vyskytnúť nadmerný sklz. Z toho dôvodu, príkazy v spomínanom čase nebudú vykonané.

***** Upozorňujeme, že serverový čas zohľadňuje prechod na letný čas (DST, z angl. Daylight Savings Time), ktorý začína poslednú nedeľu v Marci a končí poslednú nedeľu v Októbri.

Serverový čas:
Zimný: GMT+2
Letný: GMT+3

products