Obchodovanie so sebadôverou

S našimi Prémiovými obchodnými nástrojmi môžete teraz robiť informované obchodné rozhodnutia s väčšou sebadôverou než kedykoľvek predtým! Naši klienti majú prístup k špičkovým technológiám vrátane pokročilých obchodných nástrojov, spravodajstva a informácií podľa vlastného výberu, ako aj obchodných analýz.

Stiahnuteľné Prémiové obchodné nástroje pokrývajú celú škálu potrieb obchodníkov – od skalperov, ktorí preferujú presné vstupy do pozícií, až po obchodníkov, ktorí sa rozhodujú na základe komplexných excelovských modelov.


Exekúcia a riadenie obchodov

Sofistikované alarmy a správy

Spravodajstvo a trhové dáta podľa vlastného výberu

Živý trhový sentiment a sledovanie korelácií

Prémiové obchodné nástroje skutočne zodpovedajú potrebám obchodníkov, pretože vychádzajú z dôvernej znalosti trhov.

Okrem toho sú k dispozícii užívateľské príručky a videá, v ktorých je ich použitie podrobne vysvetlené.

Trade Terminal
Trade Terminal

Bohato vybavený nástroj na exekúciu obchodov a analýzu trhov, ktorý ponúka precízne obchodovanie, automatické vystúpenie z pozícií, šablóny pre často používané vstupné príkazy a analýzu otvorených pozícií.

Zistiť Viac
Mini Terminal
Mini Terminal

Rozšírenie Trade terminálu, ktoré v kontexte špecifického obchodného grafu zobrazuje rovnaký obchodný tiket ako Trade terminál.

Zistiť Viac
Spojte sa
Spojte sa

Ponúka personalizovaný obsah v podobe nastaviteľného spravodajského kanála a upozornení z ekonomického kalendára. Môžete si nastaviť vlastný spravodajský kanál a ekonomický kalendár podľa svojho výberu.

Zistiť Viac

Sentiment Trader
Sentiment Trader

Zobrazuje trhový sentiment na základe skutočných otvorených pozícií: počtu obchodníkov, ktorí majú aktuálne otvorené dlhé alebo krátke obchody. Zároveň zobrazuje historický sentiment v porovnaní s cenou a panel súčasného sentimentu na viacerých symboloch.

Zistiť Viac
Session Map
Session Map

Poskytuje rýchly prehľad hlavných svetových trhov a časových pásiem. Zobrazuje aktuálny čas vo svete, záložky budúcich udalostí a prehľad cenových pohybov počas každej obchodnej seansy.

Zistiť Viac
Alarm Manager
Alarm Manager

Osobný obchodný asistent, ktorý vás alebo vašich sledovateľov na sociálnych médiách upozorní na dôležité udalosti a zároveň dokáže vykonávať automatické činnosti, ako napríklad otvárať pozície alebo odosielať emaile.

Zistiť Viac

Excel RTD
Excel RTD

V reálnom čase zadáva údaje o účte, tiketoch a cenách do Excelu pomocou jednoduchých vzorcov bez makier či programovania. Ak máte základy programovania, môžete ho nastaviť aj na odosielanie obchodných príkazov z Excelu alebo iného COM prostredia.

Zistiť Viac
Market Manager
Market Manager

Poskytuje plnú kontrolu nad watchlistami symbolov a všetkými aktivitami účtu a príkazmi; to všetko pohodlne z jedného okna. Môžete si zvoliť symboly, zobraziť najnovšie pohyby cien, zadávať trhové a čakajúce príkazy a upravovať existujúce pozície.

Zistiť Viac
Correlation Matrix
Correlation Matrix

Ponúka cenné trhové informácie v rôznych časových intervaloch a umožňuje robiť lepšie rizikovo informované rozhodnutia. Matica zobrazuje koreláciu medzi rôznymi trhmi, pričom si môžete zvýrazniť oblasti s nízkou a vysokou koreláciou.

Zistiť Viac

Correlation Trader
Correlation Trader

Umožňuje porovnať koreláciu medzi dvomi symbolmi a obchodovať na vznikajúce rozdiely. Zobrazuje koreláciu medzi symbolmi, nedávne cenové pohyby, ako aj otvorené pozície na vybraných symboloch.

Zistiť Viac
Tick Chart Trader
Tick Chart Trader

Zobrazuje širokú ponuku rôznych typov tickových grafov vrátane tradičných tick-by-tick líniových grafov, časových grafov a stĺpcov/sviečok. Umožňuje ultra-rýchle zadávanie príkazov jedným kliknutím alebo klávesovými skratkami.

Zistiť Viac
MT4 & MT5 Indicator Package
MT4 & MT5 Indicator Package

Balík užitočných a často žiadaných grafových indikátorov vrátane Renko grafu, pivotných bodov, skupinových grafov, maxím a miním, histórie príkazov, odpočtu sviečok a kreslenia rukou priamo do grafu.

Zistiť Viac

Riadi sa platnými obchodnými podmienkami

Zdroj údajov: FX Blue Labs

Odmietnutie zodpovednosti: Tieto informácie predstavujú všeobecné marketingové informácie poskytované výlučne na informačné účely a nie sú výsledkom nezávislého investičného prieskumu. Obsah tejto správy v žiadnom prípade nepredstavuje investičné poradenstvo, investičné odporúčanie ani ponuku na kúpu alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja. Poskytované informácie nie sú zárukou ani spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

tools