Aktuálna intradenná percentuálna zmena hodnoty mien voči ostatným hlavným menám od poslednej dennej uzávierky o 23:59:59 serverového času. Údaje sa aktualizujú každých 60 sekúnd. Pre zobrazenie aktualizovaných grafov, kliknite na tlačidlo webového prehliadača na opätovné načítanie stránky (Refresh button).

 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie: Tento materiál je poskytovaný ako všeobecná marketingová komunikácia a slúži len pre informačné účely, nepredstavuje nezávislý investičný prieskum. Nič v tomto oznámení neobsahuje alebo by sa nemalo považovať za investičné poradenstvo alebo investičné odporúčanie alebo výzvu za účelom nákupu alebo predaja akéhokoľvek finančného nástroja. Všetky poskytnuté informácie sú zhromažďované z renomovaných zdrojov a akékoľvek informácie obsahujúce údaje o výkonnosti v minulosti nie sú zárukou alebo spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Používatelia potvrdzujú, že akékoľvek investície do produktov FX a CFD sú charakterizované určitým stupňom neistoty a že akékoľvek investície tohto druhu zahŕňajú vysokú úroveň rizika, za ktorú sú používatelia výhradne zodpovední a znášajú všetky následky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z akejkoľvek investície uskutočnenej na základe tu uvedených informácií.

Current 5-day percentage change of currencies against other major currencies since the daily close at 23:59:59 server time, 5 days ago. The data is updated every 60 seconds. Click the browser refresh button to see the updated charts.

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:Tento materiál je poskytovaný ako všeobecná marketingová komunikácia a slúži len pre informačné účely, nepredstavuje nezávislý investičný prieskum. Nič v tomto oznámení neobsahuje alebo by sa nemalo považovať za investičné poradenstvo alebo investičné odporúčanie alebo výzvu za účelom nákupu alebo predaja akéhokoľvek finančného nástroja. Všetky poskytnuté informácie sú zhromažďované z renomovaných zdrojov a akékoľvek informácie obsahujúce údaje o výkonnosti v minulosti nie sú zárukou alebo spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Používatelia potvrdzujú, že akékoľvek investície do produktov FX a CFD sú charakterizované určitým stupňom neistoty a že akékoľvek investície tohto druhu zahŕňajú vysokú úroveň rizika, za ktorú sú používatelia výhradne zodpovední a znášajú všetky následky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z akejkoľvek investície uskutočnenej na základe tu uvedených informácií.

 
Upozornenie:Tento materiál je poskytovaný ako všeobecná marketingová komunikácia a slúži len pre informačné účely, nepredstavuje nezávislý investičný prieskum. Nič v tomto oznámení neobsahuje alebo by sa nemalo považovať za investičné poradenstvo alebo investičné odporúčanie alebo výzvu za účelom nákupu alebo predaja akéhokoľvek finančného nástroja. Všetky poskytnuté informácie sú zhromažďované z renomovaných zdrojov a akékoľvek informácie obsahujúce údaje o výkonnosti v minulosti nie sú zárukou alebo spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Používatelia potvrdzujú, že akékoľvek investície do produktov FX a CFD sú charakterizované určitým stupňom neistoty a že akékoľvek investície tohto druhu zahŕňajú vysokú úroveň rizika, za ktorú sú používatelia výhradne zodpovední a znášajú všetky následky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z akejkoľvek investície uskutočnenej na základe tu uvedených informácií.

Objem zobchodovaný klientmi HotForex (podľa symbolu).

 
Upozornenie:Tento materiál je poskytovaný ako všeobecná marketingová komunikácia a slúži len pre informačné účely, nepredstavuje nezávislý investičný prieskum. Nič v tomto oznámení neobsahuje alebo by sa nemalo považovať za investičné poradenstvo alebo investičné odporúčanie alebo výzvu za účelom nákupu alebo predaja akéhokoľvek finančného nástroja. Všetky poskytnuté informácie sú zhromažďované z renomovaných zdrojov a akékoľvek informácie obsahujúce údaje o výkonnosti v minulosti nie sú zárukou alebo spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Používatelia potvrdzujú, že akékoľvek investície do produktov FX a CFD sú charakterizované určitým stupňom neistoty a že akékoľvek investície tohto druhu zahŕňajú vysokú úroveň rizika, za ktorú sú používatelia výhradne zodpovední a znášajú všetky následky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z akejkoľvek investície uskutočnenej na základe tu uvedených informácií.

Forex Forecast je nástroj menového sentimentu, ktorý zvýrazňuje krátkodobý a strednodobý sentiment trhu a odhaduje trend inštrumentu, na základe ceny aktualizovanej v Piatok o 15:00 GMT časovího pásma. #FXpoll sa nepovažuje za signál alebo cieľový bod, slúži len na zmapvoanie pohybu výmenných kurzov, pre zobrazenie sentimentu trhu a pravdepodobnosti.

Zdroj údajov: FX Street
Upozornenie:Tento materiál poskytuje spoločnosť FXStreet ako všeobecnú marketingovú komunikáciu a slúži len pre informačné účely, nepredstavuje nezávislý investičný prieskum. Nič v tomto oznámení neobsahuje alebo by sa nemalo považovať za investičné poradenstvo alebo investičné odporúčanie alebo výzvu za účelom nákupu alebo predaja akéhokoľvek finančného nástroja. Všetky poskytnuté informácie sú zhromažďované z renomovaných zdrojov a akékoľvek informácie obsahujúce údaje o výkonnosti v minulosti nie sú zárukou alebo spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Používatelia potvrdzujú, že akékoľvek investície do produktov FX a CFD sú charakterizované určitým stupňom neistoty a že akékoľvek investície tohto druhu zahŕňajú vysokú úroveň rizika, za ktorú sú používatelia výhradne zodpovední a znášajú všetky následky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z akejkoľvek investície uskutočnenej na základe tu uvedených informácií.

The purpose of the indications table is to provide a glance as to where our dedicated contributors are currently positioned. You can access the original analysis reports by clicking on each pair.

Zdroj údajov: FX Street
Upozornenie:Tento materiál poskytuje spoločnosť FXStreet ako všeobecnú marketingovú komunikáciu a slúži len pre informačné účely, nepredstavuje nezávislý investičný prieskum. Nič v tomto oznámení neobsahuje alebo by sa nemalo považovať za investičné poradenstvo alebo investičné odporúčanie alebo výzvu za účelom nákupu alebo predaja akéhokoľvek finančného nástroja. Všetky poskytnuté informácie sú zhromažďované z renomovaných zdrojov a akékoľvek informácie obsahujúce údaje o výkonnosti v minulosti nie sú zárukou alebo spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Používatelia potvrdzujú, že akékoľvek investície do produktov FX a CFD sú charakterizované určitým stupňom neistoty a že akékoľvek investície tohto druhu zahŕňajú vysokú úroveň rizika, za ktorú sú používatelia výhradne zodpovední a znášajú všetky následky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z akejkoľvek investície uskutočnenej na základe tu uvedených informácií.

Mimoriadne správy

Zdroj údajov: FX Street

Pozicie klienta