HotForex VPS Hosting


Využite silu MT4

Bezplatný VPS hosting je teraz dostupný pre nových aj existujúcich klientov, ktorí vložia minimálne 5 000 USD a túto sumu si vo svojej peňaženke alebo na svojich live obchodných účtoch udržia počas ďalších mesiacov. Virtuálny privátny server (VPS) je služba, ktorá umožňuje vykonávať príkazy 24 hodín denne päť dní v týždni. VPS hosting teda obchodníkom umožňuje využívať osobitné trhové podmienky, ktoré by inak nemali k dispozícii vzhľadom na časové pásmo alebo lokalitu, v ktorých sa nachádzajú.

S VPS hostingom tak môžete nainštalovať a používať svoje obľúbené EA systémy bez prerušenia 24/5. Vaše obchody sú chránené pred výpadkami elektrického prúdu, pretože pri VPS nie je potrebné, aby bol váš počítač zapnutý.


Silné a zabezpečené pripojenie

Služba VPS hosting od HotForex umožňuje paralelne spracovávať príkazy automatických EA systémov aj vlastné obchodné príkazy. VPS hosting dáva obchodníkom množstvo výhod, ktoré môžete využiť hneď teraz.


Výhody HotForex VPS

 • Funguje so VŠETKÝMI systémami EA
 • Možnosť obchodovať s rôznymi triedami aktív vrátane devíz, zlata, striebra, ropy, indexov, individuálnych akcií a komodít
 • Bezplatne pri individuálnom vklade nad 5000 USD (8 000 USD pre BEZPLATNÝ rozšírený VPS)
 • Možnosť vykonávať obchody 24/5 aj bez zapnutého počítača
 • Dostupný kdekoľvek na svete
 • Prístup chránený heslom dostupný len pre koncového používateľa
 • Dedikovaní administrátori, ktorí sa starajú o servery
 • CPU až do 2200MHz
 • RAM 512MB
 • Neobmedzený bandwith
 • Štandardný VPS 30 USD/mesiac, 360 USD/rok
 • Cena za rozšírený VPS: 50 USD/mesiac, 600 USD/rok

Návod na pripojenie k VPS pomocou Windows 7


HotForex VPS – časté otázky

 • Aký operačný systém je nainštalovaný na HotForex VPS?
  Používame Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2.
 • Aké sú špecifikácie môjho HotForex VPS?
  Štandardný VPS:
  CPU: 1100MHz
  RAM: 512MB garantovaných / 1GB maximálne
  Hard disk: 20GB
  Bandwidth: neobmedzený
  Cena: 30 USD/mesiac, 360 USD/rok
  Rozšírený VPS:
  CPU: 2x1100MHz
  RAM: 1GB garantovaný / 2GB maximálne
  Hard disk: 50GB
  Bandwidth: neobmedzený
  Cena: 50 USD/mesiac, 600 USD/rok
 • Ako sa pripojím k svojmu VPS?
  Keďže VPS používa systém Windows, môžete sa pripojiť prostredníctvom vzdialeného prístupu Remote Desktop Connection (RDP).
  Na svojom počítači choďte do ponuky 'Štart' > a vyhľadajte 'Remote Desktop Connection'.
  Otvorí sa okno, ktoré vás požiada o zadanie servera/IP. Zadajte IP svojho HotForex VPS a stlačte 'Enter'.
  Potom je potrebné zadať používateľské meno a heslo. Zadajte meno a heslo, ktoré vám bolo doručené, a kliknite na 'Pripojiť'.
 • Je môj VPS pripravený na obchodovanie hneď po pripojení?
  Áno, na VPS je predinštalovaný terminál HotForex MT4. Stačí, aby ste pri prvom pripojení zadali ID a heslo do svojho účtu pre HotForex MT4.

MT4 VPS - obchodné podmienky

 • Bezplatný VPS hosting je dostupný len pri vkladoch vykonaných po 9. júli 2012.
 • Klient týmto potvrdzuje, že si prečítal obchodné podmienky pre VPS, a súhlasí, že sa bude nimi riadiť, ako aj obchodnými podmienkami HotForex pri otvorení live obchodného účtu alebo získaní bezplatného VPS hostingu.
 • Na získanie bezplatného MT4 VPS hostingu je potrebné, aby súhrnný minimálny zostatok klienta v peňaženke alebo na live obchodných účtoch bol 5 000 USD. Na neprerušované využívanie bezplatného MT4 VPS hostingu, musí klient splniť tieto kritériá:
  a) Súhrnný zostatok nesmie klesnúť pod 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.
  b) Každý mesiac musí klient zobchodovať minimálne 5 lotov.
 • Na neprerušované využívanie bezplatného rozšíreného MT4 VPS hostingu, musí klient splniť tieto kritériá:
  a) Súhrnný zostatok nesmie klesnúť pod 8 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.
  b) Každý mesiac musí klient zobchodovať minimálne 8 lotov.
 • HotForex má právo prerušiť VPS hosting, ak predchádzajúce dve kritériá nie sú splnené. Ak má klient záujem naďalej túto službu využívať, musí uhradiť poplatok vo výške 30 USD alebo ekvivalent v inej mene na pokrytie nákladov služby VPS. Klient berie na vedomie a súhlasí, že poplatok vo výške 30 USD bude automaticky odpočítaný z jeho obchodného účtu, ak: a) Klient nespĺňa požiadavky podľa článku 3, môže mu byť účtovaný poplatok vo výške 30 USD alebo ekvivalent v inej mene, aby mohol VPS hosting ďalej využívať.
 • Klient súhlasí a berie na vedomie, že HotForex nezodpovedá za žiadne poruchy VPS spôsobené akoukoľvek príčinou vrátane okrem iného výpadku elektrického prúdu, technických problémov, komunikačných problémov a problémov s dátovým prenosom, systémových porúch atď. Klient berie na vedomie, že VPS hosting zabezpečuje externý poskytovateľ a HotForex nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby v súvislosti s touto službou.
 • Bezplatný VPS hosting je obmedzený na jeden účet na jedného držiteľa účtu.
 • Pri podozrení, že klient túto propagačnú ponuku zneužil alebo sa pokúsil zneužiť, HotForex si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť klientovi nárok na bezplatný VPS hosting aj v prípade, ak klient spĺňa vyššie uvedené kritériá. V prípade potreby je HotForex oprávnený zrušiť všetky obchodné podmienky týkajúce sa daného klienta, či už dočasne, alebo natrvalo.
 • HotForex si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, zmeniť alebo zrušiť túto propagačnú ponuku aj bez súhlasu klienta.
 • Klient nesmie vybrať finančné prostriedky s úmyslom, že ich opätovne vloží, aby získal nárok na túto ponuku. V uvedenom prípade má HotForex právo vylúčiť klienta z propagačnej ponuky na VPS hosting.
 • Na získanie bezplatného MT4 VPS hostingu kliknite na ikonu Bezplatný VPS v klientskej zóne myHotForex.
 • Virtuálny privátny server spravuje externý poskytovateľ VPS hostingu. Prvú úroveň podpory zabezpečuje IT oddelenie HotForex prostredníctvom požiadaviek zaslaných na vps@hotforex.com. Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o vyriešenie vašich prípadných problémov môže byť potrebné postúpiť niektoré žiadosti priamo poskytovateľovi VPS, pretože naša spoločnosť nemá fyzický prístup k hlavnému uzlu.
 • VPS je dostupný len pre obchodné účty, ktoré boli otvorené/importované v rámci klientskej zóny myHotForex.

Ako požiadať o bezplatný VPS?

 • Prihláste sa do myHotForex.
 • Kliknite na tlačidlo 'Bezplatný VPS' v hlavnom menu a postupujte podľa pokynov.


Obchodovanie na forexe a s CFD kontraktmi sa spája s rizikom

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

tools