HotForex VPS Hosting


Sila MT4 môže byť teraz napákovaná

VPS hosting zadarmo je teraz ponúkaná aj novým aj starým zákazníkom, ktorí vložia minimálne $5,000 a udržia tento objem niekoľko po sebe idúcich mesiacov. Virtual Private Server (VPS) hosting umožňuje realizáciu obchodov 24 hodín, 5 dní v týždni. VPS hosting preto dovoľuje obchodníkovi získať výhody špeciálnych trhových podmienok, ktoré kvôli časovým pásmam, alebo geografickej lokalizácii nemusia byť dostupné.

VPS hosting tým pádom umožňuje nainštalovanie a používanie Vami zvolenej EA aplikácie bez prerušenia 24/5. Výpadky prúdu nebudú mať vplyv na Vaše obchody, keďže VPS nepotrebuje, aby bol počítač zapnutý.


Silné a zabezpečené spojenie

S HotForex VPS hosting môže byť sprocesovanie obchodov expertných poradcov a Vašich osobných obchodných výberov realizovaných súčasne. VPS hosting poskytuje obchodníkovi podstatné výhody- tak teraz zdvihnite pravú ruku.


HotForex VPS Advantages

 • Pracuje so VŠETKÝMI expertnými poradcami
 • Schopnosť obchodovať rôzne druhy aktív zahŕňajúc Forex, Zlato, Striebro, Ropu, Indexy, Akcie a Komodity
 • Zdarma pri vklade nad $5,000  ($8,000 za ZDARMA rozšírenú VPS)
 • Schopnosť realizovať obchody 24/5 bez potreby udržovať zapnutý PC 24/5
 • Prístupná z celého sveta
 • Vysoká bezpečnosť iba s prístupom na heslo a prístupná iba pre koncového užívateľa
 • Zaviazaná administrátorovým monitorovacím serverom/li>
 • Miesto na disku 20000MB
 • CPU až do 2200MHz
 • RAM 512MB
 • Neobmedzená šírka pásma
 • štandardná VPS $30/mesiac, $360/rok
 • cena rozšírenej VPS: $50/mesiac, $600/rok

Užívateľská príručka Ako sa pripojiť na Vašu VPS použitím Windows 7


HotForex VPS FAQ

 • Ktorý operačný systém je nainštalovaný na mojom VPS HotForex?
  Používame Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2..
 • Aké sú špecifikácie VPS HotForex?
  Štandardné VPS:
  CPU: 1100MHz
  RAM: 512MB ​​Zaručená / 1GB Maximálna
  Pevný disk: 20GB
  Šírka pásma: Neobmedzená
  Cena: $30/mesiac, $360/rok
  Pokročilé VPS:
  CPU: Aktualizovaný k 2x1100MHz
  RAM: 1GB Zaručená / 2GB Maximálna
  Pevný disk: 50GB
  Šírka pásma: Neobmedzená
  Cena: $50/mesiac, $600rok
 • Ako sa môžem pripojiť k mojej VPS?
  Keďže sa jedná o Windows VPS, môžete sa pripojiť pomocou Pripojenie k vzdialenej ploche (RDP).
  V počítači so systémom Windows pôjdete na 'Štart'> Výsledok hľadania pre 'Pripojenie k vzdialenej ploche'..
  Potom sa otvorí okno s dotazom, pre server / IP. Zadajte IP adresu vášho VPS HotForex a stlačte 'Enter'.
  Potom budete vyzvaní na zadanie užívateľského mena a hesla, takže použite tie, ktoré Vám boli poskytnuté a kliknite na 'Pripojiť'.
 • Je moja VPS pripravená na použitie, akonáhle som sa pripojil?
  Yes, the HotForex MT4 Terminal is pre-installed on your VPS. All you have to do, when you connect for the first time, is to input your HotForex MT4 Account ID and Password.

MT4 VPS Podmienky

 • Zadarmo VPS služba je k dispozícii len pre vklady začínajúce po 09.07.2012.
 • Z bezpečnostných a overovacích dôvodov by mal klient odoslať požiadavku na VPS hosting z e - mailu, na ktorý je registrovaný jeho/jej MT4 účet .
 • Klient berie na vedomie , že čítal a plne súhlasí s tým s podmienkami používania VPS, aj s podmienkami HotForex pri otváraní obchodného účtu, aby mohol získať zadarmo HotForex VPS služby.
 • Na obchodnom účte musí byť udržiavaný minimálny zostatok 5,000 $, aby mohol klient obdržať zadarmo MT4 VPS služby.
 • Aby klient naďalej dostával bezplatnú MT4 VPS službu zadarmo, musí spĺňať nasledujúce kritériá:
  a) udržiavať minimálny balance na obchodnom účte 5,000 USD alebo ekvivalent .
  b) zobchodovať minimálny mesačný objem 5 lotov..
 • Aby klient naďalej dostával bezplatnú MT4 Advanced VPS službu zadarmo, musí spĺňať nasledujúce kritériá:
  a) udržiavať minimálny balance na obchodnom účte 8,000 USD alebo ekvivalent.
  b) Kompletná zobchodovať minimálny mesačný objem 8 lotov.
 • HotForex má právo odstrániť VPS službu v prípade, že vyššie uvedené dve kritériá neboli splnené. V prípade, že si klient želá naďalej používať službu VPS, potom musí uhradiť poplatok vo výške 30 USD alebo ekvivalent, na pokrytie nákladov na VPS. Ak klient súhlasí s poplatkom vo výške 30 USD alebo ekvivalent, bude mu automaticky odpočítaný z obchodného účtu klienta, ak : a ) klient nespĺňa požiadavky uvedené v bode 3 a po zaplatení poplatku 30 USD alebo ekvivalent, môže požiadať o pokračovanie v používaní VPS služby.
 • Klient súhlasí a berie na vedomie , že HotForex nie je zodpovedný za zlyhanie VPS, toto zahŕňa, ale nie je obmedzené na: výpadok pripojenia, technické zlyhanie, zlyhanie dát a komunkácie , zlyhanie systému, atď. Klient berie na vedomie, že VPS hosting je riadený treťou stranou a HotForex nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie vo vzťahu k VPS hostingu .
 • VPS služba je obmedzená na jeden účet na jedného majiteľa účtu .
 • Ak má HotForex podozrenie ,že klient zneužil alebo sa pokúšal zneužiť túto službu, potom si HotForex vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť klientovi od jeho VPS hosting a to i v prípade, keď klient spĺňa požiadavky vyššie uvedených podmienok. Ak je to nutné, HotForex má právo zrušiť všetky podmienky vo vzťahu k tomuto klientovi, či už dočasne alebo trvale.
 • HotForex si vyhradzuje právo upraviť, zmeniť alebo ukončiť túto propagačnú ponuku v hocijakom okamžiku bez súhlasu Klienta.
 • Klient nemôže vybrať prostriedky s úmyslom znovu vloženia uvedených prostriedkov , aby mohol používať túto akciu . V prípade , že sa to stane, HotForex má právo vylúčiť klienta z VPS hostingu.
 • Na získanie MT4 VPS služby zadarmo je treba kliknuť na Free VPS ikonku v prostredí Vašeho myHotForex.
 • Úroveň pomoci môže byť poskytovaná HotForex IT oddelením, jednoducho tým, že klient zašle email na it@hotforex.com. . Zatiaľ čo my sa budeme snažiť, aby sa problém vyriešil, prípadné závažné problémy, ktoré môžete mať, musíme zaslať priamo na VPS poskytovateľa.
 • VPS môžu byť ponúkané len na obchodné účty, ktoré boli otvorené / dovezené v rámci myHotForex systému.

How to apply for a free VPS

 • Log into myHotForex.
 • Click on the 'Free VPS' button on the main menu and follow the instructions.


tools