แบรนด์ของ HotForex: เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก

HotForex ตระหนักอยู่เสมอถึงความต้องการที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสในทุก ๆ ครั้งที่เราสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้ HotForex จึงได้จัดการตั้งศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์รับบริจาคในแหล่งชุมชนเพื่อให้ง่ายต่อการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที

รายละเอียดและตัวอย่างการทำงานของเราอยู่ด้านล่างนี้

SOS Children's Villages

องค์กร SOS Children's Villages ก่อตั้งขึ้นใน 1949 มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสโดยถือคติว่า "เด็ก ๆ ทุกคนจะต้องมีครอบครัวที่เติบโตขึ้นมาด้วยความรัก ความเคารพและความปลอดภัย" องค์กรให้การดูแลและสนับสนุนเด็ก ๆ ในระยะยาวทั้งในเรื่องของการศึกษา สุขภาพ การอุปโภคบริโภคของเด็ก ๆ ใน 133 ประเทศ

HotForex ต้องการส่งต่อเจตนารมณ์ที่ดีนี้ให้ไปถึงความต้องการของเด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศมอร์ริเชียส HotForex จึงร่วมมือกับ SOS Children's Villages จัดกิจกรรมให้กับเด็กผู้ยากไร้ในประเทศมอร์ริเชียสเพราะเราเชื่อว่าการลงมือทำสิ่งดี ๆ ของเราจะช่วยให้เด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

The Rotary Club

rotary

สมาชิกองค์กรมากกว่า 1.2 ล้านคนที่ต้องทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อต่อสู้กับความหิวโหยของผู้ยากไร้ การให้น้ำดื่มที่สะอาด การกำจัดโรคปอลิโอ มอบความรู้และการศึกษาเพื่อให้ผู้ดอยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น HotForex ไม่อาจมองความข้ามสำคัญในจุดนี้และพร้อมยื่นมือเข้าไปให้การช่วยเหลือในทันที เราได้ทำการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน Larnaca, Cyprus ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ของ HotForex ในยุโรป

เราได้รับเกียรติ์จากองค์มนตรีด้านการโทรคมนาคมรับเงินบริจาคของท่าน Tasos Mitsopoulos

กาชาด

RedCross

องค์กรกาชาดเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บนโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กาชาดมีอาสาสมัครมากกว่า 97 ล้านคนทั่วทุกมุมโลก มีการจัดส่งสิ่งของอุปโภค บริโภคไปยังพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง HotForex มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกาชาดเพื่อช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น เราได้บริจาคเงินให้กับองค์กรกาชาดเพื่อให้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในดินแดนที่ห่างไกล บริษัท HotForex มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรกาชาดและพร้อมช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมทันทีที่ต้องการ

UNICEF

Unicef

โบรกเกอร์ HotForex ยังคงให้ความสำคัญและต้องการทำภารกิจการสนับสนุนองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง
UNICEF ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระดับโลกที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ยากไร้ในหลาย ๆ ด้านได้แก่:

  • ให้การศึกษาระดับพื้นฐาน
  • ช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยด้วยโรค HIV/AIDS
  • ช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยด้วยโรค HIV/AIDS
  • คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

บริษัท HotForex มั่นใจว่านี่เป็นองค์กรที่เราจะให้การสนับสนุนด้านการเงิน

about