ดัชนี ค่าสเปรด ค่า Swap ขาลง
****
ค่า swap ขาขึ้น
****
การตัดขาดทุน มาร์จิ้นที่ใช้ * มูลค่าการเคลื่อนที่ของราคา**ต่อ 1 lot ขนาดของออเดอร์ (1 lot)
AUS200 2 -3.70 1.11 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 2 -0.50 -1.17 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 10 -0.50 -0.95 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 1 -3.56 0.84 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 4 -1.26 -3.03 6 200 $1 1
USA500 0.5 -1.78 -2.33 2 160 $1 1
USDIndex 11 -5.5 -8.5 7 200 $1 1
SHCOMP 20 -1.5 -2.03 25 300 $1 / USDCNH 1
*การคำนวณค่ามาร์จิ้นจะขึ้นอยู่กับขนาด lot ที่ใช้ต่อ 1 ออเดอร์
**1 lot เท่ากับ 1 สัญญาการซื้อขาย
***ค่า swap จะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นอยู่กับวอลลุ่มการซื้อขายในตลาด ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกำไรขาดทุนในออเดอร์ของคุณลูกค้า อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาจะมาจากตลาดจริงและจะมีการเพิ่มขึ้นของค่า swap เป็นสามเท่าในทุก ๆ วันศุกร์
ค่าคอมมิชชั่นต่อการเปิดปิดออเดอร์โดยสมบูรณ์อยู่ที่ $2 ต่อ lot

โปรดทราบ: ถึงแม้ว่าตลาด CFDs จะเปิดโอกาสให้ผู้เทรดทำกำไรในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของตลาดแต่ผู้เทรดจะต้องทราบดีว่าตลาดดังกล่าวมีความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นผู้เทรดควรจะมีเงินในบัญชีเพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือการเปลี่ยนแปลงค่า swap จากการเปิดออเดอร์ข้ามคืนหรือในช่วงเวลาของวันที่มีการจ่ายปันผลเวลาในการเทรด

ตัวเลือกในการเทรด เวลาในการเทรด ***** เวลาที่ไม่เปิดให้เทรด *****
USA30 วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:15 ทุกวันตั้งแต่เวลา from 23:15 จนกระทั่งเวลา 23.30
USA500 วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:15 ทุกวันตั้งแต่เวลา from 23:15 จนกระทั่งเวลา 23.30
USA100 วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:15 ทุกวันตั้งแต่เวลา from 23:15 จนกระทั่งเวลา 23.30
UK100 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00 - 23:00 ไม่พบ
GER30 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00 - 23:00 ไม่พบ
SPA35 ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:30 ไม่พบ
FRA40 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00 - 23:00 ไม่พบ
AUS200 ทุกวันตั้งแต่เวลา 02:50 - 23:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09:30-10:10
SHCOMP ทุกวันตั้งแต่เวลา 04:30 - 06:30, 08:00:10:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 06:30 - 08:00, 10:00 - 04:30
USDIndex ทุกวันตั้งแต่เวลา 03:00 - 23:55 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 - 03:00


วันหมดอายุสัญญาการซื้อขาย

เครื่องมือ มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม
USDIndex 14/03/2016 13/06/2016 19/09/2016 19/12/2016

โปรดทราบ: คำแนะนำ: ผู้เทรดไม่สมควรเทรดในช่วงเวลา 23:55 ถึง 00:05 ตามเวลาเซิฟเวอร์เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการปรับ rollover ของทางธนาคารส่งผลให้เกิดการขยายตัวของค่า Spread การลดลงของสภาพคล่องในตลาดและการเกิด Slippage

**** โปรดทราบ: เวลาของเซิฟเวอร์จะคำนวณตามระบบสากล Daylight Savings Time (DST) โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

เวลาเซิฟเวอร์:
ฤดูหนาว: GMT+2
ฤดูร้อน: GMT+3 (DST)

products