สัญลักษณ์ รายละเอียด สเปรดทั่วไปเป็นสกุลเงินโควต ค่า Swap ขาลง
***
ค่า swap ขาขึ้น
***
Limit and
Stop Levels
มาร์จิ้นที่ใช้ *[1] Tick Value **
per lot
Contract Size
(1 lot)
AUS200 Australian 200 0.9 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 France 40 0.8 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 Germany 30 1.90 -0.91 -0.91 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 Spain 35 8.5 -0.50 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 UK 100 0.60 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 US Tech 100 0.59 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 US Wall Street 30 3.4 -0.50 -3.59 6 200 $1 1
USA500 US SPX500 0.20 -0.50 -0.85 2 160 $0.1 1
SUI20 Switzerland 20 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 / USDCHF 1
JPN225 Japan 225 9 -4.01 1.99 25 50 $100 / USDJPY 1
NETH25 Netherlands 25 0.20 -0.5 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1

 

[1] หลักประกันจะขึ้นอยู่กับคะแนนความเหมาะสม
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 ล็อตเท่ากับ 1 สัญญา
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout. Swaps are in USD.
Note: โปรดทราบว่าเวลาของเซิฟเวอร์เป็นไปตามระบบเวลาออมแสง (Daylight Savings Time (DST)) โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

 

โปรดทราบ: ถึงแม้ว่าตลาด CFDs จะเปิดโอกาสให้ผู้เทรดทำกำไรในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของตลาดแต่ผู้เทรดจะต้องทราบดีว่าตลาดดังกล่าวมีความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นผู้เทรดควรจะมีเงินในบัญชีเพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือการเปลี่ยนแปลงค่า swap จากการเปิดออเดอร์ข้ามคืนหรือในช่วงเวลาของวันที่มีการจ่ายปันผล


เวลาในการเทรด

สัญลักษณ์ เวลาในการเทรด ***** เวลาที่ไม่เปิดให้เทรด ***** Friday Close Hours ****
USA30 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 วันศุกร์ 23:59
USA500 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 วันศุกร์ 23:59
USA100 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 วันศุกร์ 23:59
UK100 Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
GER30 Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
SPA35 Mon - Fri 10:00 - 18:30 ไม่พบ วันศุกร์ 18:30
FRA40 Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
AUS200 Mon - Fri 01:50 - 23:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 07:30 -8:10, 23:00-01:50 วันศุกร์ 23:00
SUI20 Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
JPN225 Mon - Fri 01:00 - 24:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:59
N25 Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
สัญลักษณ์ รายละเอียด สเปรดทั่วไปเป็นสกุลเงินโควต ค่า Swap ขาลง
***
ค่า swap ขาขึ้น
***
การตัดขาดทุน มาร์จิ้นที่ใช้ *[1] มูลค่าการเคลื่อนที่ของราคา**ต่อ 1 lot ขนาดของออเดอร์ (1 lot)
USDIndex US Dollar Index 0.04 -5.50 -8.50 7 200 $1 1
GER30.F Germany 30 4.59 0 0 15 2% $1 * EURUSD 1
FRA40.F France 40 4.63 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
US30.F US Wall Street 30 8.1 0 0 27 2% $1 1
EU50.F EU Stocks 50 3.10 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
JP225.F Japan 225 11 0 0 33 20% $100 / USDJPY 1
UK100.F UK 100 3.3 0 0 12 2% $1 * GBPUSD 1
US100.F US Tech 100 4.1 0 0 15 2% $1 1
US500.F US SPX500 0.80 0 0 5 2% $1 1
SUI20.F Switzerland 20 5 0 0 15 2% $1 / USDCHF 1
N25.F Netherlands 25 0.42 0 0 6 2% $1 * EURUSD 1

 

[1] หลักประกันจะขึ้นอยู่กับคะแนนความเหมาะสม
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 ล็อตเท่ากับ 1 สัญญา
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout. Swaps are in USD.
NOTE: โปรดทราบว่าเวลาของเซิฟเวอร์เป็นไปตามระบบเวลาออมแสง (Daylight Savings Time (DST)) โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

 


เวลาในการเทรด

สัญลักษณ์ เวลาในการเทรด ***** เวลาที่ไม่เปิดให้เทรด ***** Friday Close Hours ****
GER30.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 22:15 - 22:30 วันศุกร์ 23:00
FRA40.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 22:15 - 22:30 วันศุกร์ 23:00
US30.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:15 - 23:30 วันศุกร์ 23:59
EU50.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
JP225.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
UK100.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 22:15 - 22:30 วันศุกร์ 23:00
US100.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:15 - 23:30 วันศุกร์ 23:59
US500.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:15 - 23:30 วันศุกร์ 23:59
SUI20.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
N25.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 ไม่พบ วันศุกร์ 23:00
USDIndex Mon - Fri 00:00 - 24:00 Tue - Thu 24:00 - 03:00 วันศุกร์ 23:59

 

วันหมดอายุสัญญาการซื้อขาย

สัญลักษณ์ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
USDIndex 16/03/2018 15/06/2018 14/09/2018
GER30.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
FRA40.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2018 20/07/2018
US30.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
EU50.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
JP225.F 07/03/2018 06/06/2018 12/09/2018
UK100.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
US100.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
US500.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
SUI20.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
N25.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2108 20/07/2018

โปรดทราบ: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders may not be executed during these times.

**** โปรดทราบว่าเวลาเซิร์ฟเวอร์จะเป็นไปตาม Daylight Savings Time (DST) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

เวลาเซิฟเวอร์:
ฤดูหนาว: GMT+2
ฤดูร้อน: GMT+3 (DST)

products