ข้อมูลจำเพาะของสัญญาสปอตดัชนี

Swap values in margin currency เวลาในการเทรด
สัญลักษณ์ รายละเอียด สเปรดทั่วไปเป็นสกุลเงิน
อ้างอิงต่อหน่วย
หลักประกันที่ต้องการ ขาย ซื้อ วันจันทร์
เปิด
วันศุกร์
ปิด
หยุดพัก
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 2:50:00 22:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -1.04 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -0.84 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD 0.05 -1.16 1:00:00 23:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.19 -4.1 1:00:00 23:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD -0.5 0.26 1:00:00 23:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:14:59 - 23:29:59

ข้อมูลจำเพาะของสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี

Swap values in margin currency เวลาในการเทรด
สัญลักษณ์ รายละเอียด สเปรดทั่วไปเป็นสกุลเงิน
อ้างอิงต่อหน่วย
เลเวอเรจ (สูงสุด) ขาย ซื้อ วันจันทร์
เปิด
วันศุกร์
ปิด
หยุดพัก
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 ทุกวันตั้งแต่เวลา 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

สำคัญ

  1. มูลค่าของสว๊อปอาจปรับเปลี่ยนรายวันโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาด และอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดราคาให้สามารถใช้งานได้กับตำแหน่งเปิดทั้งหมด การเปลี่ยนสกุลเงินสามครั้งมีผลทุกวันศุกร์
  2. เวลาเซิร์ฟเวอร์: ฤดูหนาว: GMT+2 และฤดูร้อน: GMT+3 (DST) (วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม)
  3. ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 ถึง 00:05 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์อาจมีการเพิ่มสเปรดและลดสภาพคล่องลงเนื่องจากการโรลโอเวอร์ประจำวันของธนาคาร ในกรณีที่สภาพคล่อง/สเปรดไม่เพียงพอระหว่างโรลโอเวอร์ของธนาคาร สเปรดอาจกว้างขึ้นและเกิด Slippage ได้ ดังนั้นคำสั่งอาจไม่ดำเนินการในช่วงเวลาเหล่านี้
  4. มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น 1 USD ต่อล็อต (Round Turn)

การคำนวณข้อกำหนดด้านหลักประกันสำหรับดัชนี - ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

สกุลเงินพื้นฐานของบัญชี: ตำแหน่ง
USD: เปิด 5 ล็อต ขาย AUS200 ที่ 5,962.1
1 ขนาดล็อต: 1 สัญญา
ต้องการหลักประกัน: 200 ดอลลาร์สหรัฐ

หลักประกันที่ต้องการคือ: 5 * 1 * 200 ดอลลาร์สหรัฐ = 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ


ตัวอย่าง 2

สกุลเงินพื้นฐานของบัญชี: ตำแหน่ง
USD: เปิด 5 ล็อต BUY EU50.F ที่ 3,451.95
1 ขนาดล็อต: 1 สัญญา
ความต้องการหลักประกัน: 2% ของมูลค่าเงินต้น

มูลค่าของสัญญาเท่ากับ:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

หลักประกันที่ต้องการคือ: 20,865 ดอลลาร์สหรัฐ * 0.02 = 417.30 ดอลลาร์สหรัฐ


วันหมดอายุสัญญาการซื้อขาย

สัญลักษณ์ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
USDIndex 13/03/2019 13/06/2019 13/12/2018
GER30.F 14/03/2019 20/12/2018
FRA40.F 17/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 17/04/2019 20/12/2018
US30.F 13/03/2019 19/06/2019 19/12/2018
EU50.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
JP225.F 07/03/2019 13/06/2019 19/12/2018
UK100.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
US100.F 13/03/2019 19/06/2019 20/12/2018
US500.F 13/03/2019 19/06/2019 20/12/2018
SUI20.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
N25.F 17/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 17/04/2019 20/12/2018

products