ตลาดโลหะ
***
ค่าสเปรด ค่า Swap ขาลง
****
ค่า swap ขาขึ้น
****
การตัดขาดทุน มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมดในตัวอย่างนี้* 1 pipต่อ1 lot ขนาด1 lot
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 5 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 5 -1.8 -1.8 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
NGAS 1 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu


*มาร์จิ้นจะคำนวณตามขนาดของออเดอร์ 1 lot
**ยอดธุรกรรม (Notional Value) จะเท่ากับจำนวนออนซ์ (Ounces) คูณด้วยราคา
***ค่าเลเวอร์เรจในการเทรดผลิตภัณฑ์โลหะ (Metal) อยู่ที่ 1:100 เสมอ
****ค่า swap มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดส่งผลให้อัตราค่าบริการของบริษัทในบางเงื่อนไขมีความเปลี่ยนแปลงตามตลาด ค่า swap จะคูณ 3 ในวันพุธ ค่า swap XAU และ XAG ขึ้นอยู่กับ lots ส่วน USOil และ UKOil ขึ้นอยุ่กับ US Dollars

ขนาดสัญญาของทองคำ
ทองคำ-1 lot =100 ออนซ์
0.1 lot = 10 ออนซ์
0.01 lot=1 ออนซ์

การหาค่ามาร์จิ้นสามารถคำนวณดังต่อไปนี้:
ยอดธุรกรรม (Notional Value)*/100
ยอดธุรกรรม (Notional Value) = ขนาดของออนซ์* ราคาในตลาด ณ ปัจจุบัน

ยกตัวอย่างเช่นบัญชีดังกล่าวเทรดทอง 1 lot (ซึ่งเท่ากับ 100 ออนซ์) การคำนวณมาร์จิ้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขนี้:
100 * 1585 /100 = $1585
1 lot = $1 ต่อ pip

เวลาในการเทรด

ตัวเลือกในการเทรด เวลาในการเทรด ***** เวลาที่ไม่เปิดให้เทรด *****
XAUUSD วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:45 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 จนกระทั่งเวลา 01:00
XAGUSD วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:45 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 จนกระทั่งเวลา 01:00
XAUEUR วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:45 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 จนกระทั่งเวลา 01:00
XAGEUR วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:45 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 จนกระทั่งเวลา 01:00
USOIL วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:45 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 จนกระทั่งเวลา 01:00
UKOIL วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 23:45 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 จนกระทั่งเวลา 03:00
ก๊าซธรรมชาติ วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:45 ทุกวันตั้งแต่เวลา 00:00 จนกระทั่งเวลา 01:00

วันหมดอายุสัญญาการซื้อขาย

น้ำมัน UK น้ำมัน US ก๊าซธรรมชาติ
15/12/2015 18/12/2015 23/12/2015
13/01/2016 19/01/2016 26/01/2016
28/01/2016 19/02/2016 24/02/2016
28/02/2016 18/03/2016 28/03/2016
30/03/2016 19/04/2016 26/04/2016
28/04/2016 19/05/2016 25/05/2016
30/05/2016 20/06/2016 27/06/2016
29/06/2016 19/07/2016 26/07/2016
28/07/2016 19/08/2016 26/08/2016
30/08/2016 19/09/2016 27/09/2016
29/09/2016 19/10/2016 26/10/2016
28/10/2016 18/11/2016 25/11/2016
29/11/2016 19/12/2016 27/12/2016
28/12/2016 19/01/2017 26/01/2017

โปรดทราบ: คำแนะนำ: ผู้เทรดไม่สมควรเทรดในช่วงเวลา 23:55 ถึง 00:05 ตามเวลาเซิฟเวอร์เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการปรับ rollover ของทางธนาคารส่งผลให้เกิดการขยายตัวของค่า Spread การลดลงของสภาพคล่องในตลาดและการเกิด Slippage

***** โปรดทราบ: เวลาของเซิฟเวอร์จะคำนวณตามระบบสากล Daylight Savings Time (DST) โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

เวลาเซิฟเวอร์:
ฤดูหนาว: GMT+2
ฤดูร้อน: GMT+3 (DST)

products