ข้อมูลจำเพาะของสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์

Swap values in margin currency เวลาในการเทรด
สัญลักษณ์ รายละเอียด สเปรดทั่วไปเป็นสกุลเงิน
อ้างอิงต่อหน่วย
หลักประกันที่ต้องการ ขาย ซื้อ วันจันทร์
เปิด
วันศุกร์
ปิด
หยุดพัก
Cocoa US Cocoa 9.6 1.5% -0.5 -1.58 11:45:00 20:29:59 -
Coffee Coffee 0.48 1400 USD -0.51 -1.54 11:15:00 20:29:59 -
Copper Copper 0.005 1500 USD -0.53 -1.58 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Cotton US Cotton No.2 0.62 1.5% -1.0 -3.3 4:00:00 21:19:59 -
Palladium Palladium 3.7 1500 USD -0.54 -1.61 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Platinum Platinum 3.0 1500 USD -0.5 -1.5 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Sugar Sugar #11 0.06 700 USD -0.13 -0.39 10:30:00 19:59:59 -

สำคัญ

  1. ค่าสวอปอาจมีการปรับเปลี่ยนทุกวันขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดและอัตราที่ให้โดยผู้ให้บริการด้านราคาของเราสำหรับสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด สวอปสามเท่าจะมีการปรับใช้ทุกวันพุธ
  2. เวลาเซิร์ฟเวอร์: ฤดูหนาว: GMT+2 และฤดูร้อน: GMT+3 (DST) (วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม)
  3. คำสั่งที่รอดำเนินการทั้งหมดจะถูกบังคับปิดในช่วงพักตลาด ในกรณีที่คำสั่งใดๆๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ คำสั่งนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาปิดตลาดรายวัน
  4. CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีให้เทรดนั้นจะเป็นไปตามสถานะการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า

การคำนวณข้อกำหนดด้านหลักประกันสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ - ตัวอย่าง

Account base currency: USD
Position: Open 1 lot BUY Cocoa at 2,692
1 Lot size: 10 Metric ton
Margin requirement: 1.50% of Notional Value

Notional value is: 1 * 10 * 2,692 = 26,920 USD
Margin required is: 26,920 USD * 0.015 = 403.80 USD


วันหมดอายุของสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์

สัญลักษณ์ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
Coffee 16/02/2018 19/04/2018 20/06/2018 22/08/2018
Copper 27/02/2018 27/04/2018 27/06/2018 30/08/2018
Sugar 28/02/2018 30/04/2018 29/06/2018
Cocoa 13/02/2018 16/04/2018 15/06/2018 17/08/2018
Cotton 21/02/2018 23/04/2018 22/06/2018 21/09/2018

products