Hotforex eWallet


ด้วย HotForex 'e-wallet' ลูกค้าสามารถโอนกำไรจากบัญชีซื้อขายไปยัง myWallet balanceได้ในทันที ซึ่งปกติมักจะใช้เวลานาน และมีกระบวนการการโอนที่ยาก เราทำมันให้เร็วและง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อ

การโอนเงินอัตโนมัติในขณะนี้นำเสนอโดย HotForex ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทันทีทั้งเงินทุนที่มีอยู่และทำการเงินฝากเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น การโอนเงินอัตโนมัติถูกอนุมัติทันทีแทบวินาทีหลังจากลูกค้าส่งคำร้องขอการโอนเงิน ธุรกรรมนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระบวนการโอนเงินอัตโนมัตินี้ยังมีประโยชน์ที่ช่วยกรองความซ้ำซ้อนของธุรกรรมดังนั้นจึงทำให้ทุกธุรกรรมการเงินที่มีการร้องขอของลูกค้า


ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติของHotForex 'e-wallet ' คือ:

  • เข้าถึงเงินทุนได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน ตลอดทั้งสัปดาห์
  • เงินทุนส่วนบุคคลถูกทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
  • ลูกค้าได้ควบคุมเงินทุนเองแบบเต็มรูปแบบ
  • ดำเนินการทำธุรกรรมอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ โดย HotForex Wallet

เงินทุนจะถูกโอนจากบัญชีการซื้อขาย และเพิ่มเข้าสู่myWallet ที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ ภายในเวลาไม่กี่วินาที

tools