ใช้ปฏิทินทางเศรษฐกิจของเราเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดและการประกาศต่างๆ เราให้ข้อมูลคุณในวันที่ เวลา และสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระดับความผันผวนที่ควรเฝ้าระวังในตลาดก่อนหรือหลังเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะแสดงด้วยแถบสีเหลือง ส้ม หรือแดง ซึ่งหมายถึงค่าความผันผวนต่ำ ปานกลาง หรือสูงตามลำดับ

ด้านล่างนี้คุณสามารถดูประกาศข่าวทั้งหมดและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อได้โดยคลิกที่ข่าว นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะดูข้อมูลอย่างละเอียดได้โดยการไปยังรายงานอย่างเป็นทางการโดยตรง

 

 

โปรดทราบ: เวลาของเซิฟเวอร์จะคำนวณตามระบบสากล Daylight Savings Time (DST) โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

เวลาเซิฟเวอร์:
ฤดูหนาว: GMT+2
ฤดูร้อน: GMT+3 (DST)

tools