Download the HotForex App today!

Licenses & Security of funds

Tỷ giá & Chênh lệch Hiện tại


Báo giá của Currenex bị chậm trễ - có áp dụng phí hoa hồng

New

HotForex contests

Cuộc thi

 • Hãy gia nhập để giành các giải thưởng bằng tiền mặt & nhiều lợi ích hơn nữa
 • Cuộc thi trên Tài khoản Live và Demo
 • Giải thưởng & Rút thăm trúng thưởng dành cho Nhà giao dịch
Đọc thêm
Hotforex zero spread

Tài khoản Chênh lệch bằng 0

 • Chênh lệch thô với phần tăng giá bằng 0
 • Giao dịch trên Chênh lệch Liên ngân hàng
 • Giao dịch Chi phí Thấp
Đọc thêm
HotForex bonus

Những Đề Nghị Thưởng

 • Thưởng Tăng cường năng lực lên tới 100%
 • Thưởng Tín dụng lên tới 100%
 • Boost Your Trading
Đọc thêm
HotForex Affiliates

Trở thành Đối tác

 • Thu nhập lên tới 15 USD trên mỗi lô
 • Chế độ Chiết khấu Tự động hoặc Thủ công
 • Công cụ Marketing Miễn phí
Đọc thêm
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm sử dụng đòn bẩy như Forex và CFD có thể không thích hợp với mọi nhà đầu tư vì chúng chứa đựng mức độ rủi ro cao với vốn của bạn. Giao dịch các sản phẩm như vậy chứa đựng rủi ro và bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo về rủi ro Thông báo về Rủi ro
home