Download the HotForex App today!

Tỷ giá & Chênh lệch Hiện tại


Báo giá của Currenex bị chậm trễ - có áp dụng phí hoa hồng

Cuộc thi

 • Hãy gia nhập để giành các giải thưởng bằng tiền mặt & nhiều lợi ích hơn nữa
 • Cuộc thi trên Tài khoản Live và Demo
 • Giải thưởng & Rút thăm trúng thưởng dành cho Nhà giao dịch
Đọc thêm

Tài khoản Chênh lệch bằng 0

 • Chênh lệch thô với phần tăng giá bằng 0
 • Giao dịch trên Chênh lệch Liên ngân hàng
 • Giao dịch Chi phí Thấp
Đọc thêm

Những Đề Nghị Thưởng

 • Thưởng Tăng cường năng lực lên tới 100%
 • Thưởng Tín dụng lên tới 100%
 • Boost Your Trading
Đọc thêm

Trở thành Đối tác

 • Thu nhập lên tới 15 USD trên mỗi lô
 • Chế độ Chiết khấu Tự động hoặc Thủ công
 • Công cụ Marketing Miễn phí
Đọc thêm
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Thông báo về Rủi ro
home