Dịch vụ Giao dịch Forex từng Giành được nhiều Giải thưởng


Thương hiệu từng Giành được nhiều Giải thưởng, HotForex sẽ không trở thành nhà môi giới như ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của khách hàng và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên. Qua nhiều năm, chúng tôi đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu uy tín cao từ một số cơ quan trao thưởng uy tín nhất trong ngành forex, bao gồm Nhà môi giới FX Tốt nhất Vùng Vịnh; Nhà môi giới Tốt nhất tại Trung Quốc; Chương trình Đối tác liên kết / IB Tốt nhất; và, Nhà môi giới FX Tốt nhất tại Tây Âu. Gần đây nhất, HotForex đã lọt vào Top 100 Công ty Toàn cầu do Tạp chí Tài chính Thế giới bình chọn, một vinh dự lớn.

Chúng tôi xin cám ơn mọi người đã đóng góp vào cây chuyện thành công của HotForex!Best Forex Broker
Latin America 2018
INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE

TOP 100 COMPANIES
WORLD FINANCE MAGAZINE

Best Global Forex
Trading Education Provider 2018
Global Brands Magazine
THE BIZZ 2017 PEAK OF SUCCESS
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES

BEST NEW FOREX BROKER
SOUTH AFRICA 2016
GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW AWARDS

BEST FOREX NEWS &
ANALYSIS PROVIDER 2016
MENA DUBAI FX SHOW
BEST FOREX BROKER
MIDDLE EAST 2016
17th MENA FFXPO

BEST CUSTOMER
SERVICE 2015
EUROPEAN CEO AWARDS

BEST CLIENT FUNDS
PROTECTION BROKER
AWARD 2015
MENA DUBAI FX SHOW
BUSINESS
EXCELLENCE 2015
WORLD CONFEDERATION
OF BUSINESSESS (WORLDCOB)

BEST FX ONLINE
BROKER 2015
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST CLIENT FUND
SECURITY 2014
GLOBAL FINANCIAL MARKET
BEST FOREX BROKER
WESTERN EUROPE
IAIR AWARDS

BEST FOREX BROKER
IN CHINA 2013
CIOT EXPO

BEST ONLINE
BROKER ASIA 2013
WORLD FINANCE
MAGAZINE
BEST INTRODUCING
BROKER PROGRAM 2013
INTERNATIONAL
FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX BROKER
IN THE GULF 2013
MENA DUBAI FX SHOW

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2013
WESTERN EUROPE
GLOBAL BANKING AND FINANCE
BEST FX ONLINE
BROKER 2012
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
EASTERN EUROPE
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
IN ASIA 2012
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2012
GLOBAL BANKING
AND FINANCE

AtoZ FOREX APPROVED BROKER
AtoZ FOREX

about