HotForex is committed to providing its clients with the best trading conditions possible. To this end we now offer 7 different accounts to suit the specific requirements of different traders.

Whether you are looking to open a Demo or Live account, through the Micro, Premium, VIP, FIX, Islamic or Auto Account you will find the complete flexibility to trade at the level you want. Whatever your trading strategy, level of funding or appetite for risk, from micro to unlimited trade sizes, there is an account to match your needs.


HotForex cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau, tất cả đều có điều kiện giao dịch mang tính cạnh tranh và khác biệt cao, được thiết kế riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của mọi loại hình nhà giao dịch.


Xem nhanh - Loại Tài khoản


Hãy tạo bảng so sánh tài khoản chi tiết của riêng bạn bằng cách nhấp lên tới 4 loại tài khoản từ các thẻ bên dưới (cuộn xuống để xem bảng).
Bảng So sánh Tài khoản

Nhấp vào các loại tài khoản ở trên để bạn có thể so sánh chúng.


Loại Tài Khoản:
Nền tảng giao dịch:
Lây lan các loại:
Lây lan từ (pips):
Công cụ mua bán:
Tiền gửi tối thiểu (USD):
Cỡ mua bán tối thiểu (rất nhiều):
Số thập phân thứ năm:
Đòn bẩy tài chính tối đa:
Thực hiện Lệnh thị trường:
Quy mô mua bán tối thiểu:
Tổng quy mô mua bán tối đa (rất nhiều):
Số lệnh đặt tự phát tối đa:
Yêu cầu thêm tiền:
Stop Out Level:
Quản Lý Tài Khoản Cá Nhânr:
Mua bán qua điện thoạ:
Loại tiền trong tài khoản:
Phí giao dịch cho cặp ngoại hối:
Chế Độ Thưởng Linh Hoạt:
Dịch vụ Cá nhân:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các loại tài khoản giao dịch của chúng tôi hoặc muốn thảo luận về việc mở tài khoản với ai đó trong đội hỗ trợ khách hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua email, chat trực tuyến, hoặc bằng điện thoại theo số +44 2033185978.

NOTE: Các bạn có thể được nghe giới thiệu về một số Tài khoản Thiết kế riêng trong một số trường hợp. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Nhân viên Quản lý Tài khoản của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng khách hàng có thể có tối đa 5 tài khoản Live và 3 tài khoản Demo

accounts