Fixed Account


Tài khoản FIX được thiết kế phục vụ các khách hàng muốn giao dịch với phí giao dịch Cố định mà họ có thể dựa vào. Loại tài khoản này cho phép các nhà giao dịch tính toán cẩn thận các quyết định giao dịch dựa vào các điều kiện cụ thể của chúng tôi và cho phép triển khai các chiến lược giao dịch với mức kiểm soát tối ta. Tài khoản FIX cũng đặc biệt hoạt động tốt với bất kỳ Chương trình giao dịch Tự động nào được thiết kế để hoạt động với phí giao dịch cố định.

Mở một tài khoản FIX

phí Tài khoản FIX

Nền tảng kinh doanh:MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading
Mức chênh lệch Bid/Ask:Fixed for FOREX*
Công cụ mua bánHối Đoái, Các Chỉ Số, Hàng Hóa và Chia Sẻ CFD
Số thập phân thứ năm:
Đòn bẩy tài chính tối đa: 1:400**
Quy trình thực hiện lệnh:Thực hiện Lệnh thị trường
Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu: USD $500
Cỡ mua bán tối thiểu:0.01 lot
Quy mô mua bán tối thiểu:0.01
Maximum Trade Size:60 standard lots per position
Số lệnh đặt tự phát tối đa:300
Yêu cầu thêm tiền / Giá đấu thấp nhất:50% / 20%
Mua bán qua điện thoạ:
Loại tiền trong tài khoản: USD, EUR
Phí giao dịch:Không
Thưởng đậm:Chế Độ Thưởng Linh Hoạt*Please note that based on our MT4 historical spread analysis, our spreads remain fixed 99,73% of the time but may occasionally widen during major economic news announcements.

** Leverage may be adjusted in case the equity in the account is over $400,000.

accounts