Cổng thực hành giúp bạn tiếp cận thế giới giao dịch

Tài khoản Dùng thử HotForex đã được thiết kế để mô phỏng gần giống môi trường giao dịch thực nhất dựa trên những điều kiện thị trường thực tế. Chúng tôi tin rằng môi trường giao dịch Dùng thử phải phản ánh càng sát môi trường giao dịch Thực càng tốt, hoàn toàn phù hợp với các giá trị cốt lõi của chúng tôi là Trung thực – Cởi mở – Minh bạch và đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch khi mở Tài khoản Thực để giao dịch trên thị trường thực tế.

Tích lũy kinh nghiệm giao dịch mà bạn cần và tự tin gia nhập vào thị trường.

Các Lợi ích của Tài khoản Demo:

  • Sử dụng không hạn chế
  • Điều kiện giống thị trường thực tế
  • Test trading strategies
  • Access to trade with the MT4 and MT5 Terminal and Webtrader
  • Số dư ảo ban đầu lên tới 100.000 USD

Mở tài khoản demo

Đăng ký Đăng nhập

  • Nếu bạn là khách hàng hiện tại, vui lòng đăng nhập vào khu vực myHF hiện tại của bạn để mở Tài khoản demo mới.
  • Nếu bạn là Khách hàng mới, trước tiên vui lòng đăng ký tài khoản myHF để truy cập vào khu vực myHF, ở đó bạn có thể mở một Tài khoản demo mới.

Phân tích HotForex mới nhất

Loading latest analysis...

accounts