Biểu mẫu Liên hệThông tin Liên hệ

Miễn phí

Hỗ trợ Khách hàng support@hotforex.com
Hỗ trợ Khách hàng +44-2033185978
Fax: +44-2033188569
Bộ phận kinh doanh +44-1618840496
Bàn thực hiện Lệnh**: tradingdesk@hotforex.com
  +44-2033183968
Đối Tác Liên Kết: affiliates@hotforex.com
Nhà Môi Giới Giới Thiệu: ib@hotforex.com
Nhãn hiệu Đối tác: whitelabel@hotforex.com

Những số Quốc tế và Miễn phí

United Kingdom +44-2033185978
Spain +34-931845604
Russia +8-800-100-6322
China 4001-200742
Germany 0800-182-2677
Brazil +55-2139581441
Taiwan 00801-14-8970 new!
India 000-800-100-7060
South Africa 0-800-999-265
Indonesia 001-803-017-9110

Giờ giao dịch

mở:Chủ Nhật 00:00:51 Server time *
đóng: Friday 23:59:59 Server time*

Liên hệ Skype

Đối tác Sở: partners.hotforex
PAMM Vụ pamm.hotforex
 

Các Địa chỉ Văn phòng

HF Markets (SV) Ltd.
Suite 305,
Griffith Corporate Centre,
P.O. Box 1510, Beachmont
Kingstown,
St. Vincent and the Grenadines

Người nói tiếng Ả Rập

Quốc tế +44-2033185978
Email: arabic@hotforex.com

Người nói tiếng Trung Quốc

Quốc tế: 4001-200742
Email: cn@hotforex.com

Người nói tiếng Farsi

Email: iran@hotforex.com

* Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

** Available from 4:00 am to 09:00 pm GMT Monday to Friday

Trading Forex and CFDs is risky

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm sử dụng đòn bẩy như Forex và CFD có thể không thích hợp với mọi nhà đầu tư vì chúng chứa đựng mức độ rủi ro cao với vốn của bạn. Giao dịch các sản phẩm như vậy chứa đựng rủi ro và bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo về rủi ro Thông báo về Rủi ro
home