CUỘC THI DEMO TỪ ẢO ĐẾN THẬT


HotForex 1st Prize

Giải nhất  $2,000

HotForex 1st Prize

Giải nhì  $1,000

HotForex 1st Prize

Giải ba  $500


Tham gia Cuộc thi

*Tất cả giải thưởng đều được ghi có vào Tài khoản Live

Điều khoản & Điều kiện áp dụng

THE HOTFOREX 'VIRTUAL TO REAL' DEMO CONTEST


Cuộc thi Demo ‘Từ Ảo đến Thật’ của HotForex là cuộc thi chỉ được tổ chức trên các tài khoản Demo. Do đó, có rủi ro tiền tệ đối với người tham gia nhưng các giải thưởng bằng tiền mặt đang chờ đợi những người thắng cuộc là thật! Thêm vào đó, bằng việc cung cấp cuộc thi Demo này, chúng tôi cho phép khách hàng nắm vững các kỹ năng giao dịch mà không có rủi ro, đồng thời nhận giải thưởng bằng tiền thật!
Vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện.HotForex Demo round
Thời lượng của mỗi vòng

1 tháng

HotForex Demo prize
Giải nhất*

$2,000 USD

HotForex Demo prize
Giải nhì*

1,000 USD

HotForex Demo prize
Giải ba*

500 USD

HotForex Demo first winner

Tháng 6 Người thắng cuộc

Jun Yuan [930449]

Tổng lợi nhuận là  3184%
$2,000
HotForex Demo first winner

Tháng 6 Người thắng cuộc

Da Ming Ruan [930451]

Tổng lợi nhuận là  2391%
$1,000
HotForex Demo first winner

Tháng 6 Người thắng cuộc

Xian Sheng Zhang [934059]

Tổng lợi nhuận là  752%
$500

Tháng 7 HotForex Current Rankings**


Tên Lợi nhuận
1. shun chen 4171.71%
2. Victor Akio 3982.43%
3. Ahmad Muzakkir Ahmad Suhaimi 3731.6%
4. yi chuang wu 3572.08%
5. mohammad siddeque 3403.36%
6. xi sheng lu 2131.14%
7. hai tao wang 1177.83%
8. xiang zhang 1104.44%
9. MASHUR SAMHUJI 1097.46%
10. abdul hair bin sinan 914.25%

Kết quả được cập nhật một lần mỗi ngày. Vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện.

Last updated on 28 July 2017.Tham gia Cuộc thi
Điều khoản & Điều kiện áp dụng


**This refers to HF Markets Group clients. Please click bấm vào đây for more information about HF Markets Group.


Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Trading such products is risky and you may lose all of your investment. Please read the full Risk Disclosure