HotForex VIP Contest 2016
HotForex VIP Contest 2016

Đăng ký cho Cuộc thi VIP Năm 2016 của HotForex hiện đã được mở! Hãy tạo một tài khoản và giao dịch theo cách của bạn để nhận được một chuyến đi sang trọng tới Cộng hòa Síp và các giải thưởng bằng tiền mặt từ tổng giá trị giải thưởng lên tới 10.000 USD!

Read more Live!
Traders Awards 2016
Traders Awards 2016

The number one Trader will be awarded the HTA award and a $1000 cash prize as a showcase to the superb skills that lead to an excellent performance.

Read more Live!
Demo Contest
Demo Contest

The contest is only held on demo accounts. Therefore, there is no monetary risk for the participants but the cash prizes awaiting the winners are real!

Read more Live!
Sản phẩm của HotForex
Sản phẩm của HotForex

We are glad to present to our loyal traders and partners the HotForex Merchandise. There is a wide range of top quality products all branded with the HotForex logo.

Read more Live!
HotForex Currency Wars Contest
HotForex Currency Wars Contest

Hãy tham gia cuộc thi Chiến tranh Tiền tệ và chứng tỏ kỹ năng giao dịch của bạn để có cơ hội giành được một trong 6 giải thưởng bằng tiền mặt từ tổng giá trị giải thưởng lên tới 80.000 USD của chúng tôi.

Read more Expired!
The Fast and Glorious
The Fast and Glorious

Registration for the Fast and Glorious has now closed. All cash winners will be announced soon!

Read more Expired!
Refer a Friend Promotion
Refer a Friend Promotion

Sau khi giới thiệu bạn bè cho chúng tôi, bạn chỉ cần thông báo cho chúng tôi qua email về việc giới thiệu và sau khi xác minh, Tiền hoa hồng sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn.

Read more Expired!
Rolex Time Trader Contest
Rolex Time Trader Contest

Join now and test your trading skills in our new Rolex Time Trader competition. The grand prize is a stunning Rolex Oyster Perpetual Submariner.

Read more Expired!
Race To Rewards Contest
Race To Rewards Contest

You simply need to predict the price by December 1st 2013 and you stand a chance to win a fully loaded Hotforex Trading account with $5,000!

Read more Expired!
funding