Thêm tiền vào tài khoản

  • Giao dịch nhanh 24/5 trong giờ giao dịch tiêu chuẩn..
  • Phí đặt cọc: HotForex không áp dụng bất kỳ phí đặt cọc nào.
CÁC QUYỀN CHỌN Số đặt cọc Tối đa Số đặt cọc Tối thiểu THỜI GIAN ĐẶT CỌC Phí đặt cọc Đặt Cọc
Chuyển tiền Bằng điện
Không giới hạn $100 Funds sent by wire transfer usually take between 2-7 working days to be credited to your account.* For wire transfers below USD $100 HotForex will not cover the fees. Đặt Cọc
Thẻ tín dụng
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$7.500 per transaction $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$10.000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$8,000 $50 tức thì Không có Đặt Cọc
Lựa Chọn Thanh Toán Trực Tuyến
$50,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$50,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$5000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
Trading Forex and CFDs is risky

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm sử dụng đòn bẩy như Forex và CFD có thể không thích hợp với mọi nhà đầu tư vì chúng chứa đựng mức độ rủi ro cao với vốn của bạn. Giao dịch các sản phẩm như vậy chứa đựng rủi ro và bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo về rủi ro Thông báo về Rủi ro
funding