Thêm tiền vào tài khoản

  • Giao dịch nhanh 24/5 trong giờ giao dịch tiêu chuẩn..
  • Phí đặt cọc: HotForex không áp dụng bất kỳ phí đặt cọc nào.
CÁC QUYỀN CHỌN Số đặt cọc Tối đa Số đặt cọc Tối thiểu THỜI GIAN ĐẶT CỌC Phí đặt cọc Đặt Cọc
Chuyển tiền Bằng điện
Không giới hạn $100 Funds sent by wire transfer usually take between 2-7 working days to be credited to your account.* For wire transfers below USD $100 HotForex will not cover the fees. Đặt Cọc
Thẻ tín dụng
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$7.500 per transaction $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$8,000 $50 tức thì Không có Đặt Cọc
HF MasterCard
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
Lựa Chọn Thanh Toán Trực Tuyến
$50,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$50,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$5000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Tối đa 10 phút
(If bitcoin transaction is confirmed in the network)
Không có Đặt Cọc
Giao dịch Forex và CFD tiềm ẩn rủi ro

Phân tích HotForex Mới nhất

Loading latest analysis...

funding