Rút tiền dễ dàng

  • Withdrawals submitted before 10:00am server time are processed on the same business day between 7:00am and 5:00pm server time.
  • In order to proceed with the Withdrawal, please log in to myHotForex and select 'Fund Withdrawal'
  • click here for additional Withdrawal Conditions
Những tùy chọn rút tiền Số tiền rút Tối thiểu Thời gian Rút Phí rút Rút
Chuyển tiền Bằng điện
$100 2-7 ngày làm việc, Tùy thuộc vào ngân hàng tương ứng của quý vị Depends on sending, correspondent and receiving bank* Rút
*HotForex does not charge for bank wire transactions. However, the sending, correspondent and receiving bank may charge according to their own fee structure.
Thẻ tín dụng
$5 2-10 ngày làm việc, Tùy thuộc vào ngân hàng tương ứng của quý vị Không có Rút
$5 2-10 ngày làm việc, Tùy thuộc vào ngân hàng tương ứng của quý vị Không có Rút
$5 2-10 ngày làm việc Không có Rút
$5 2-10 ngày làm việc Không có Rút
$50 2-3 ngày làm việc Không có Rút
Đối với các thẻ tín dụng, chúng tôi không thể xử lý số tiền rút ra vượt quá số tiền nạp ban đầu hoặc tổng số tiền của tất cả các khoản nạp bằng thẻ tín dụng. Trong trường hợp, số tiền rút của bạn vượt quá số tiền nạp ban đầu hoặc tổng số tiền của tất cả các khoản nạp bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ có quyền nhận phần chênh lệch bằng điện chuyển khoản ngân hàng. Đối với mọi thắc mắc khác liên quan đến việc rút tiền của bạn, vui lòng liên hệ với phòng hỗ trợ tác nghiệp của chúng tôi theo địa chỉ backoffice@hotforex.com.
HF MasterCard
$5 tức thì Không có Rút
Thẻ MasterCard HF chỉ có thể được sử dụng để rút lợi nhuận. Số tiền tối đa có thể được rút về thẻ mỗi tháng là 5.000 USD.
Lựa Chọn Thanh Toán Trực Tuyến
$5 tức thì Không có Rút
$5 tức thì Không có Rút
$5 tức thì Không có Rút
$5 tức thì Không có Rút

Trading Forex and CFDs is risky
Hotforex free webinars

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

funding