Hoàn toàn làm chủ tài khoản kinh doanh 

The HotForex MT4 Android brings together advanced charting and trading tools to create an ideal choice for the trader on the move. Comparable with our full-function trading terminal, traders can access the financial markets, apply technical analysis, chart movements and make orders from anywhere in the world.

Ứng dụng HotForex Android yêu cầu Android OS phiên bản 2.1 hay cao hơn.

Enjoy complete control with HotForex Android:

Work from anywhere

Interactive currency charts

Nhiều loại smartphones và máy tính bảng

20+ indicators

Live tick chart trading

Kết thúc và Điều chỉnh Các lệnh Hiện hành

View your trading history

Thiết lập Stop-Loss và Take-Profit

Làm thế nào để xóa/gỡ bỏ Ứng dụng MT4 trên hệ điều hành Android:

  1. Di chuyển tới Menu > Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng (trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich: Cài đặt > Ứng dụng).
  2. Cuộn xuống danh sách ứng dụng để tìm ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ.
  3. Chạm vào ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ.
  4. Chạm vào chữ “Gỡ bỏ”.
platforms