Sản phẩm này cho bạn khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp với các khách hàng của HotForex muốn sử dụng giao thức FIX.

This is an ideal product for traders using:

  • Advanced Order Types
  • Automated quotes engines
  • Automated trading systems outside of MT4
  • Order-Routing Management Systems

The HotForex RapidTrader API is the perfect solution for professional traders looking to take advantage of a dynamic, integrated environment.

Who uses API Forex Trading:

  • Corporations, brokers, hedge funds and money managers requiring always-on, real-time forex trading capabilities
  • Companies integrating forex trading into their treasury systems
  • Brokers hedging the exchange rate exposure of their equity positions
  • Customers creating user interfaces customized to the HotForex fxTrade system
  • Retail customers developing proprietary trading models

LƯU Ý: Mức tiền nạp tối thiểu cho tài khoản FIX/API là 200,000 USD

Không được rút tiền một phần trong đó số dư tài khoản giảm xuống dưới 200,000 USD.

If interested please submit the following form:


Thông tin cá nhân

(1 Standard Lot = 100,000)
Bằng cách kiểm tra hộp này, tôi đặt chữ ký kỹ thuật số của tôi nói rằng tôi đã đọc và đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này và ít nhất 18 năm tuổi trở lên. Các tài khoản demo chỉ có giá trị trong 30 ngày.

Hotforex does not accept U.S. clients.

platforms