The HotForex RapidTrader API is powered by Integral. This product offers direct market access to HotForex clients that want to use the FIX protocol.

FAQS

This is an ideal product for traders using:

 • Advanced Order Types
 • Automated quotes engines
 • Automated trading systems outside of MT4
 • Order-Routing Management Systems

The HotForex RapidTrader API is the perfect solution for professional traders looking to take advantage of a dynamic, integrated environment.

Who uses API Forex Trading:

 • Corporations, brokers, hedge funds and money managers requiring always-on, real-time forex trading capabilities
 • Companies integrating forex trading into their treasury systems
 • Brokers hedging the exchange rate exposure of their equity positions
 • Customers creating user interfaces customized to the HotForex fxTrade system
 • Retail customers developing proprietary trading models

NOTE: The Minimum Deposit for the FIX/API account is 50,000 USD

Partial withdrawals reducing account balance below 50,000 USD are not allowed.

The margin requirements on FIX/API accounts:

 • 2% All FX pairs (excluding CHF, CNH and RUB)
 • 3% Gold and Silver
 • 5% CHF pairs
 • 20% CNH and RUB pairs

If interested please submit the following form:


Thông tin cá nhân

(1 Standard Lot = 100,000)
Bằng cách kiểm tra hộp này, tôi đặt chữ ký kỹ thuật số của tôi nói rằng tôi đã đọc và đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này và ít nhất 18 năm tuổi trở lên. Các tài khoản demo chỉ có giá trị trong 30 ngày.

Hotforex does not accept U.S. clients.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm sử dụng đòn bẩy như Forex và CFD có thể không thích hợp với mọi nhà đầu tư vì chúng chứa đựng mức độ rủi ro cao với vốn của bạn. Giao dịch các sản phẩm như vậy chứa đựng rủi ro và bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo về rủi ro Thông báo về Rủi ro
platforms