Favourites screen with customizable display of rates table

The HotForex iPhone Trader is an iPhone-compatible trading platform specially designed to offer you the advantage of full functionality while trading on-the-go, provided either a Wi-Fi or 3G connection is available. Access your account and perform trading operations wherever you are!

The HotForex iPhone App offers a number of features:

Nhập lệnh  chờ và ngay lập tức 

Cho phép giới hạn

Giám sát lệnh live

Perform trading operations

Real-time tick charts

One-click execution

Dynamic monitoring of account details

View full trading history

Cách xóa ứng dụng

  1. giữ ngón tay trên biểu tượng ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ hoặc bất kỳ biểu tượng nào khác đến khi biểu tượng trên màn hình chính của bạn bắt đầu rung hoặc lắc (giống như cách bạn làm để di chuyển hay sắp xếp lại các biểu tượng trên màn hình chính)
  2. nhấp vào nút 'x' ở góc trên bên trái của biểu tượng đại diện cho ứng dụng bạn muốn xóa
  3. xóa ứng dụng khỏi thẻ ứng dụng iTunes của bạn
platforms