MetaTrader is the most popular front-end application in the industry and it is available to all our Mac OS users, ready to download directly to your computer in just a few simple steps.

Download MT4 on MAC


Please follow below steps in order to install our MT4 Platform on your Mac computer:

Tải về Thủ công


Lợi ích & Quyền lợi

Trading on a particular system may differ from trading on another. Whilst there is no definitive trading platform that satisfies all the traders' needs, the HotForex MT4 platform offers a number of benefits to the end user.

Bên cạnh những lợi ích trên, có nhiều tính năng khác mà nền tảng mang lại chẳng hạn như những tính năng thực hiện lệnh khác nhau, email và nhắc nhở. Trên hết, nền tảng HotForex MT4 là tất cả những gì mà quý vị cần để bắt đầu kinh doanh trên những thị trường hối đoái một cách hiệu quả.

 • Dễ dàng sử dụng thông qua giao diện người dùng thân thiện của nó.
 • Tin tức nguồn cấp dữ liệu trực tiếp vào nền tảng kinh doanh.
 • Lập trình sẵn các công cụ phân tích
 • Khả năng che phủ nghiên cứu phân tích.
 • Nhiều biểu đồ và phân tích.
 • Khuyến khích phát triển chuyên gia tư vấn và cho phép người sử dụng của chúng.
 • Nền tảng đa ngôn ngữ.
 • Kê tài khoản hàng ngày.
 • Thời gian thực Tóm lại,
  tài khoản khách hàng bao gồm cả vốn chủ sở hữu, lợi nhuận nổi và mất
 • Trailing cơ sở dừng lỗ.


This software is using Wine and WineBottler which are free and open source software released under the LGPLv2.1+ license.
platforms