Elevate your trading with
HotForex MT4 Platform

Tải MT4 Terminal

Download MT4 on WINDOWS

Download MT4 on MAC

Download MT4 on Linux

Tải MT4 Terminal

MetaTrader là ứng dụng ngoại vi phổ biến nhất trong ngành. HotForex MT4 sử dụng nền tảng MetaTrader MT4 và giới thiệu tính thanh khoản để tạo nên giao diện kinh doanh ngoại vi dễ sử dụng với tính thanh khoản liên ngân hàng và thực hiện lệnh nhanh.

HotForex MT4 Terminal trang bị hoàn hảo môi trường làm việc cho những nhà kinh doanh nhằm cho phép kinh doanh trên các thị trường tài chính (Hối đoái, CFD và Tương lai). Nó cung cấp những công cụ cần thiết và các nguồn lực để phân tích cơ chế giá của các công cụ tài chính, thực hiện giao dịch, tạo và sử dụng các chương trình kinh doanh tự động (Expert Advisors-Các chuyên gia tư vấn). Nó đại diện cho khái niệm tất cả trong một gói và được xuất phát từ trạm kinh doanh phổ biến nhất trên thế giới.

* MT4 can be installed on Mac OS through Wine. Although this is not an official release by HotForex or MetaQuotes, it is a workaround for Mac users to have the MT4 terminal on their system.


HotForex MT4 Terminal cung cấp một số các công cụ phân tích ấn tượng:

Có chín khung thời gia có sẵn cho mỗi công cụ tài chính cung cấp sự phân tích chi tiết cơ chế chào giá. Hơn 50 chỉ thị và công cụ được cài sẵ n giúp đơn giản việc phân tích, quyết định xu hướng, định ra những hình thù khác nhau, quyết định điểm gia nhập và kết thúc, v.v. Bên cạnh đó, một đối tượng có thể được áp dụng đối với cái khác, điều này rất có ích trong nhiều hệ thống kinh doanh khác nh


User Guide on how to connect to the HotForex MT4 Platform Servers    User Guide on how to connect to the HotForex MT4 Platform Servers

User Guide on how to download the HotForex MT4 Platform on a <strong>Mac</strong> User Guide on how to download the HotForex MT4 Platform on a Mac

User Guide on how to download the HotForex MT4 Platform on a <strong>Linux</strong> User Guide on how to download the HotForex MT4 Platform on a Linux

Làm thế nào để Gỡ bỏ ứng dụng MT4:

 • Di chuyển tới menu ‘start’
 • sau đó tìm tên Ứng dụng MT4 của bạn
 • nhấp vào đó và tìm thẻ gõ bỏ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ: support@hotforex.comLợi ích & Quyền lợi

Trading on a particular system may differ from trading on another. Whilst there is no definitive trading platform that satisfies all the traders' needs, the HotForex MT4 platform offers a number of benefits to the end user.

Bên cạnh những lợi ích trên, có nhiều tính năng khác mà nền tảng mang lại chẳng hạn như những tính năng thực hiện lệnh khác nhau, email và nhắc nhở. Trên hết, nền tảng HotForex MT4 là tất cả những gì mà quý vị cần để bắt đầu kinh doanh trên những thị trường hối đoái một cách hiệu quả.

 • Dễ dàng sử dụng thông qua giao diện người dùng thân thiện của nó.
 • Tin tức nguồn cấp dữ liệu trực tiếp vào nền tảng kinh doanh.
 • Lập trình sẵn các công cụ phân tích
 • Khả năng che phủ nghiên cứu phân tích.
 • Nhiều biểu đồ và phân tích.
 • Khuyến khích phát triển chuyên gia tư vấn và cho phép người sử dụng của chúng.
 • Nền tảng đa ngôn ngữ.
 • Kê tài khoản hàng ngày.
 • Thời gian thực Tóm lại,
  tài khoản khách hàng bao gồm cả vốn chủ sở hữu, lợi nhuận nổi và mất
 • Trailing cơ sở dừng lỗ.
platforms