Một Nền tảng Nhiều lợi ích


Tải về MT4 MultiTerminal

Nền tảng MultiTermina của HotForex cung cấp cách thực tế và thuận tiện để quản lý nhiều tài khoản cùng lúc từ một giao diện. Người dùng Phần mềm đầu cuối MT4 của HotForex sẽ thấy môi trường rất quen thuộc với tất cả sức mạnh của MT4 với tính năng thậm chí mạnh mẽ hơn.


Đặc điểm & Lợi ích Chính:

  • Hỗ trợ số lượng tài khoản giao dịch không giới hạn
  • Quản lý hoạt động giao dịch theo thời gian thực
  • Khớp nhiều loại lệnh
  • Theo dõi dữ liệu giá trực tuyến
  • Lịch sử giao dịch có thể xem được
  • Giao diện MT4 dễ sử dụng

Yêu cầu của Hệ thống:

Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/10. Bộ xử lý với hỗ trợ SSE2 (Pentium 4/Athlon 64 hoặc cao hơn) cũng được yêu cầu để hoạt động. Yêu cầu phần cứng được giới hạn với các yêu cầu phần mềm.


platforms