Giải pháp đơn giản và mạnh mẽ

Khả dụng cho Android và như WebTrader

Giờ đây, bạn có thể giao dịch từ bất kỳ đâu bằng kết nối internet với iPad Trader thân thiện với người dùng, dễ dàng tải xuống của chúng tôi! Hãy tải nền tảng ngay bây giờ và tận hưởng một loạt các công cụ giao dịch tiên tiến sẽ cho phép bạn nắm vững thị trường và truy cập tài khoản của mình mọi lúc.

Hãy chọn HotForex iPad Trader và bạn sẽ nhận được:

Các biểu đồ tương tác với 9 khung thời gian

Các chức năng giao dịch nâng cao

Giao dịch 1 click

30 chỉ số kỹ thuật

home