Tất cả các tính năng của trạm mà không cần tải về!

Giao dịch qua Trạm Web MetaTrader 5 nghĩa là không cần tải xuống bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Chỉ cần khởi động Trạm Web từ bất kỳ máy tính và trình duyệt nào và bắt đầu giao dịch trong vài giây với tất cả các tính năng tương tự như nền tảng máy tính để bàn!

Thực hiện việc giao dịch nhanh và thông minh trên web:

Bất kỳ trình duyệt và hệ điều hành

Công cụ phân tích vượt trội

Quản lý tất cả các hoạt động giao dịch

Tốc độ nền tảng được cải thiện

Giao dịch 1 click

Cho phép giới hạn

home