Hotforex white Label

Giải pháp White Label đặc biệt nhắm vào các nhà băng, tổ chức tài chính và công ty tư vấn trên thế giới. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ thiết kế riêng cho mỗi khách hàng để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của họ. Mỗi white label được thiết kế riêng cho đối tác của chúng tôi để cung cấp cho họ cơ hội tốt nhất cực đại hóa thu nhập tiềm tàng. Thông qua quy trình xem xét chung, chúng tôi sẽ giúp cấu trúc một sản phẩm để nhắm vào từng cơ sở của khách hàng white label, thiết lập mức khung cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng và sau đó là trợ giúp việc sử dụng.. Chúng tôi luôn sát cánh bên quý vị..


Thông tin cá nhânGiao dịch Ngoại hối và CFDs là rủi ro

Phân tích HotForex mới nhất

Loading latest analysis...

partnership