The FX Revolution starts at ZERO


  • Raw spreads with ZERO markup
  • Trade the World's Markets with low costs
  • Low commissions & super tight spreads

Mở Tài Khoản Thực Mở Tài Khoản Demo

Risk Warning: Trading Forex and CFDs is risky


Tìm hiểu xem mức chênh lệch của tài khoản này là như thế nào so với chênh lệch được đưa ra bởi các nhà môi giới khác.


Data source: Real floating spreads accounts with HotForex, FxPro, OANDA, FOREX.com, Markets.com. Please note that spreads are not indicative of any additional fees/charges that may be payable to HotForex or other brokers. Vui lòng truy cập trang này để xem cơ cấu hoa hồng cho tài khoản có chênh lệch bằng 0 của HotForex.

products