Chi tiết Hợp đồng đối với Trái phiếu

Swap values in margin currency Giờ giao dịch
Biểu tượng Mô tả Chênh lệch Thông thường tính bằng đồng tiền
định giá trên mỗi đơn vị
Yêu cầu ký quỹ Bán ra Mua vào Thứ Hai
Mở cửa
Thứ Sáu
Đóng cửa
Nghỉ
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Quan trọng

  1. Giá trị phí qua đêm có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện thị trường và tỷ giá được cung cấp bởi Nhà cung cấp Giá của chúng tôi áp dụng đối với mọi vị thế mở. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào mỗi thứ Tư.
  2. Giờ Máy chủ: Mùa đông: GMT+2 và Mùa hè: GMT+3 (DST) (Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10).
  3. Tất cả Lệnh Đang chờ xử lý sẽ bắt buộc đóng trong thời gian nghỉ của thị trường. Trong trường hợp còn lại bất kỳ lệnh đang chờ xử lý nào, nó sẽ tự động bị xóa sau thời gian đóng cửa thị trường hàng ngày.
  4. Việc thực hiện các lệnh mới dành cho công cụ trái phiếu phải tuân theo các quy trình quản lý rủi ro của công ty. Việc mở cửa thị trường và lệnh chờ có thể bị từ chối tạm thời.
  5. Tính khả dụng đối với giao dịch CFDs trên Trái phiếu phụ thuộc vào trạng thái đánh giá phù hợp của khách hàng.

Tính toán Yêu cầu Ký quỹ đối với Trái phiếu - Ví dụ

Đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản: USD
Vị trí: Mở 1 lô BÁN EUBUND.F tại 159.17
Kích cỡ 1 lô: 100 cổ phiếu
Mức kí quỹ yêu cầu là: 2% của giá trị khái toán

Giá trị khái toán là: 1 * 100 * 159.17 = 15,917 EUR

Ký quỹ Được yêu cầu là:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Ngày Hết hạn của Hợp đồng đối với Trái phiếu

Biểu tượng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
EUBUND.F 05/03/2019
UKGILT.F 25/02/2019 28/05/2019
US10YR.F 13/03/2019

products