Metals and Energies Spot Contracts Specifications

Biểu tượng
***
Mô tả
***
Chênh lệch Thông thường tính bằng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị Swap bán
****
Swap mua
****
Mức Giới hạn và Dừng lỗ Mức biên đã dùng bằng USD *[1] Giá trị 1 pip trên 1 lot Kích cỡ của 1 lot
XAGEUR Silver EUR 0.09 -0.08 -0.10 10 1% Giá trị ước tính** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD Silver USD 0.03 -0.11 -0.11 10 1% Giá trị ước tính** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR Gold EUR 0.49 -0.50 -2.20 22 0.5% Giá trị ước tính** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD Gold USD 0.19 -1.71 -5.95 30 0.5% Giá trị ước tính** USD 1 100 Ounces
UKOIL.S UK Brent Oil 0.05 -0.7 -2.1 15 1.5% USD 1 100 Barrels
USOIL.S US Crude Oil 0.05 -0.5 -1.3 15 1.5% USD 1 100 Barrels

Metals and Energies Futures Contracts Specifications

Biểu tượng
***
Mô tả
***
Chênh lệch Thông thường tính bằng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị Swap bán
****
Swap mua
****
Mức Giới hạn và Dừng lỗ Mức biên đã dùng bằng USD *[1] Giá trị 1 pip trên 1 lot Kích cỡ của 1 lot
UKOIL UK Brent Oil 0.03 -0.7 -0.5 0.05 1% USD 1 100 Barrels
USOIL US Crude Oil 0.03 -1.8 -1.8 0.10 1% USD 1 100 Barrels
NGAS US Natural Gas 0.009 -1.5 -2 7 $50 per lot USD 1 1000 MMBtu

[1] Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.

* Ký quỹ Dựa trên kích thước vị thế của 1 lô.

** Giá trị danh nghĩa bằng số Aoxơ nhân với giá.

*** Leverage on XAG products is always fixed at 1:100.

*** Leverage on XAU products is always fixed at 1:200.

**** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.


Contract sizes for Gold

Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin is calculated as the following:
Giá trị ước tính*/200
Giá trị ước tính = Number of ounces* Current Market Price

Ví dụ, nếu một tài khoản mở 1 lot (hay 100 ounces) vàng, mức biên cần có như sau:
100 * 1322 /200 = $661
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Contract sizes for Oil

1 lot = 100 Barrels

Margin is calculated as the following:
Giá trị ước tính = Number of barrels * Current Market Price

For example if an account open 1 lot (100 Barrels of Oil) the required margin will be the following:

Volume size * Contract size * Current Market Price * Margin %
1 * 100 * 50.55 * 1.5%

The pip value for a 1 lot position is $1 per pip


Giờ giao dịch

Sản phẩm Mua Giờ giao dịch ***** Giờ nghỉ *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Metals and Energies Futures Contracts Expiration Dates

Biểu tượng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
UK Oil 26/01/2018 23/02/2018 27/03/2018 25/04/2018 28/05/2018 26/06/2018 26/07/2018
US Oil 17/01/2018 14/02/2018 15/03/2018 17/04/2018 17/05/2018 15/06/2018 17/07/2018
NGAS 24/01/2018 20/02/2018 22/03/2018 23/04/2018 24/05/2018 21/06/2018 24/07/2018

Chú ý: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders may not be executed during these times.

***** Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

products