Hàng hóa CFDs là những hợp đồng phản ánh sự thể hiện của những hàng hóa cơ bản với giá cả tương lai được tính toán như là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán, vì vậy có thuật ngữ là ‘hợp đồng chênh lệch'.

HotForex cung cấp một số lượng hàng hóa và kim loại CFDs. Những hàng này từ hàng mềm như lúa mì, đường, cà phê và bắp cho tới kim loại paladi, platinum và đồng.

Tại sao mua bán hàng hóa CFDs;

  • Mua nếu quý vị nghĩ thị trường đang tăng hay bán nếu quý vị nghĩ giá được định quá cao. 
  • Mở một hợp đồng chỉ với USD $10 cho quy mô 0.01 lot.
  • Không tính phí hoa hồng cho Hàng hóa CFDs.
  • Xin lưu ý rằng Hàng hóa CFDs có ngày hết hạn thị trường. 

Chi tiết Kinh doanh Hàng hóa CFDs

Biểu tượng Mô tả Kích cỡ lô 1 Mức biên đã dùngt Mức chênh lệch Bid/Ask * Swap bán ** Swap mua ** Mức Giới hạn và Dừng lỗ Kích cỡ Tick Giá trị Tick
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 1.00 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.006 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 1.80 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.60 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar Sugar #11 112000 Lbs $700 0.10 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Cocoa US Cocoa 10 Metric Ton 1.50% 9 -0.5 -1.58 18 1 $10
Cotton US Cotton No.2 50000 Lbs 1.50% 0.26 -1 -3.3 0.56 0.01 $5

Giờ giao dịch

Biểu tượng Giờ giao dịch **** Giờ nghỉ ****
Coffee Daily 11:15-20:30 Không có
Copper Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Palladium Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Platinum Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Sugar #11 Daily 10:30-20:00 Không có
Cocoa Daily 11:45-20:30 Không có
Cotton Daily 04:00-21:20 Không có

Note: Giờ giao dịch thị trường là một nhân tố quan trọng khi giao dịch CFDs. Nếu quý vị có một hợp đồng mở khi thị trường đóng, điều này có nghĩa là quý vị sẽ không có thể kết thúc thương vụ của mình cho tới khi thị trường mở lại vào ngày giao dịch hôm sau. Cũng giống như nhiều thị trường giao dịch khác, tính không ổn định cũng hiện hữu trên thị trường hàng hóa. Điều này có nghĩa là giá mở cửa ngay khi bắt đầu phiên giao dịch hôm sau có thể cực kỳ khác với giá đóng cửa vào phiên giao dịch trước đó và vì vậy, quý vị có thể thấy được sự thay đổi lớn về lợi nhuận và tổn thất. Xin vui lòng xem các thông số hợp đồng để biết thêm chi tiết.


Commodity CFDs Expiry Dates

Biểu tượng Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Coffee 18/05/2017 19/07/2017 22/08/2017 TBA
Copper 26/05/2017 28/06/2017 27/07/2017 30/08/2017 TBA TBA TBA
Palladium 28/06/2017 TBA
Platinum 27/07/2017 28/09/2017 TBA
Sugar#11 29/06/2017 29/09/2017
Cocoa 03/07/2017 17/08/2017 TBA
Cotton 03/07/2017 22/09/2017 TBA TBA

* These are expected average spreads

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday

LƯU Ý - Tất cả Lệnh Đang chờ xử lý sẽ bắt buộc đóng trong thời gian nghỉ của thị trường. Trong trường hợp còn lại bất kỳ lệnh đang chờ xử lý nào, nó sẽ tự động bị xóa sau thời gian đóng cửa thị trường hàng ngày.

**** Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

products