Commodity CFDs are contracts that mirror the performance of the underlying commodity with the futures prices calculated as the difference between the purchase price and the selling price, hence the term 'contract for difference'.

HotForex offers a number of commodity and metals CFDs. These range from the soft commodities of wheat, sugar, coffee and corn to the metals palladium, platinum and copper.

Why trade commodity CFDs;

  • Mua nếu quý vị nghĩ thị trường đang tăng hay bán nếu quý vị nghĩ giá được định quá cao. 
  • Mở một hợp đồng chỉ với USD $10 cho quy mô 0.01 lot.
  • Không tính phí hoa hồng cho Hàng hóa CFDs.
  • Xin lưu ý rằng Hàng hóa CFDs có ngày hết hạn thị trường. 

Commodities Contracts Specifications

Biểu tượng Mô tả Kích cỡ lô 1 Mức biên đã dùngt [1] Mức chênh lệch Bid/Ask * Swap bán ** Swap mua ** Mức Giới hạn và Dừng lỗ Kích cỡ Tick Giá trị Tick
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 1.00 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.006 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 1.80 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.60 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar Sugar #11 112000 Lbs $700 0.10 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Cocoa US Cocoa 10 Metric Ton 1.50% 9 -0.5 -1.58 18 1 $10
Cotton US Cotton No.2 50000 Lbs 1.50% 0.26 -1 -3.3 0.56 0.01 $5

Giờ giao dịch

Biểu tượng Giờ giao dịch **** Giờ nghỉ ****
Coffee Daily 11:15-20:30 Không có
Copper Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Palladium Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Platinum Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Sugar #11 Daily 10:30-20:00 Không có
Cocoa Daily 11:45-20:30 Không có
Cotton Daily 04:00-21:20 Không có

Note: Giờ giao dịch thị trường là một nhân tố quan trọng khi giao dịch CFDs. Nếu quý vị có một hợp đồng mở khi thị trường đóng, điều này có nghĩa là quý vị sẽ không có thể kết thúc thương vụ của mình cho tới khi thị trường mở lại vào ngày giao dịch hôm sau. Cũng giống như nhiều thị trường giao dịch khác, tính không ổn định cũng hiện hữu trên thị trường hàng hóa. Điều này có nghĩa là giá mở cửa ngay khi bắt đầu phiên giao dịch hôm sau có thể cực kỳ khác với giá đóng cửa vào phiên giao dịch trước đó và vì vậy, quý vị có thể thấy được sự thay đổi lớn về lợi nhuận và tổn thất. Xin vui lòng xem các thông số hợp đồng để biết thêm chi tiết.


Commodities Contracts Expiration Dates

Biểu tượng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Coffee 18/05/2017 19/07/2017 22/08/2017 20/11/2017
Copper 27/02/2018 26/05/2017 28/06/2017 27/07/2017 30/08/2017 29/11/2017
Sugar 29/06/2017 29/09/2017
Cocoa 03/07/2017 17/08/2017 11/12/2017
Cotton 03/07/2017 22/09/2017 22/11/2017

[1] Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.

* These are expected average spreads

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday

LƯU Ý - Tất cả Lệnh Đang chờ xử lý sẽ bắt buộc đóng trong thời gian nghỉ của thị trường. Trong trường hợp còn lại bất kỳ lệnh đang chờ xử lý nào, nó sẽ tự động bị xóa sau thời gian đóng cửa thị trường hàng ngày.

**** Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

products