Equities/Shares are one of the most popular Financial Instruments worldwide. HotForex offers Contracts for Difference.

Trading shares through CFDs allows traders to take either 'Short' or 'Long' positions for any single share without the need for owning the physical share.

By trading CFDs on shares, via HotForex's award winning services traders can enjoy many benefits such as:

  • Strong Liquidity and Reliable Execution
  • Short selling on any CFD
  • Access to the most liquid shares in the U.S. and the U.K.
  • Hedging Available
  • Trade Shares from the same account that you trade Forex, Commodities and Indices
  • Trade larger volumes through the use of leverage

Định giá Chính xác

The prices offered on the Share CFDs by HotForex closely track the actual prices of the shares traded on the exchanges. There is a commission charge of 0.10% and the margin requirements are 5%-10% of the underlying exposure.Shares Contracts Specifications

Nhóm Biểu tượng Mô tả Kích cỡ lô 1 sử dụng biên Mức chênh lệch Bid/Ask Swap bán *** Swap mua *** Mức Giới hạn và Dừng lỗ Phí giao dịch Thay đổi Giá trị Cổ phiếu tính bằng USD
NYSE ALCOA Alcoa 100 Shares 7% 17 -0.08 -0.10 0.03 0.10% $0.01
NYSE ALIBABA ALIBABA 100 Shares 7% 14 -0.32 -0.41 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ AMAZON Amazon 100 Shares 7% 92 -1.99 -2.43 0.10 0.10% $0.01
NYSE AMEX American Express 100 Shares 7% 4 -0.77 -0.58 0.03 0.10% $0.01
LSE ANGLO Anglo American 100 Shares 7% 120 -0.14 -0.22 1.50 0.10% 0.01 * GBPUSD
NASDAQ APPLE APPLE 100 Shares 7% 4 -0.68 -0.83 0.15 0.10% $0.01
LSE BARC Barclays 100 Shares 7% 50 -0.02 -0.03 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
LSE BAY British Airways 100 Shares 7% 12 -0.04 -0.06 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE BOA Bank Of America 100 Shares 7% 4 -0.16 -0.14 0.02 0.10% $0.01
NYSE BOEING Boeing Co 100 Shares 7% 9 -0.78 -0.96 0.05 0.10% $0.01
LSE BPLON BP Plc 100 Shares 7% 11 -0.04 -0.07 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE CHEVRON Chevron Corp 100 Shares 7% 4 -0.73 -0.9 0.05 0.10% $0.01
NASDAQ CISCO Cisco Systems 100 Shares 7% 4 -0.14 -0.17 0.03 0.10% $0.01
NYSE COKE Coca Cola Inc. 100 Shares 7% 4 -0.24 -0.29 0.05 0.10% $0.01
NASDAQ EBAY eBay 100 Shares 7% 4 -0.33 -0.40 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ FB FaceBook Inc 100 Shares 7% 4 -0.36 -0.43 0.03 0.10% $0.01
NYSE GE General Electric 100 Shares 7% 4 -0.16 -0.20 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ GOOGLE Google 100 Shares 7% 90 -3.36 -4.11 0.30 0.10% $0.01
NYSE GS Goldman Sachs 100 Shares 7% 8 -1.21 -0.99 0.05 0.10% $0.01
NYSE HLT Hilton 100 Shares 7% 1 -0.13 -0.16 0.05 0.10% $0.01
LSE HSBCL HSBC Holdings 100 Shares 7% 50 -0.06 -0.08 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE IBM IBM 100 Shares 7% 4 -1.22 -1.49 0.10 0.10% $0.01
NASDAQ ILMN Illumina Inc 100 Shares 7% 17 -0.88 -1.07 0.30 0.10% $0.01
NASDAQ INTEL Intel 100 Shares 7% 4 -0.2 -0.17 0.03 0.10% $0.01
LSE LLOY Lloyds TSB Group Plc. 100 Shares 7% 50 -0.01 -0.01 0.05 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE MCARD MasterCard 100 Shares 7% 31 -0.45 -0.55 0.40 0.10% $0.01
NYSE MCDON McDonalds 100 Shares 7% 4 -0.61 -0.94 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ MSFT Microsoft 100 Shares 7% 4 -0.25 -0.3 0.03 0.10% $0.01
NYSE PFIZER Pfizer 100 Shares 7% 1 -0.19 -0.24 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ QCOM Qualcomm Inc. 100 Shares 7% 4 -0.49 -0.60 0.03 0.10% $0.01
LSE RBS Royal Bank Of Scotland Group Plc. 100 Shares 7% 50 -0.03 -0.04 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
LSE RIO Rio Tinto Group 100 Shares 7% 110 -0.31 -0.47 1.50 0.10% 0.01 * GBPUSD
LSE TESCO Tesco Plc 100 Shares 7% 50 -0.03 -0.04 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
NASDAQ TEVA Teva Pharmaceutical 100 Shares 7% 4 -0.32 -0.39 0.05 0.10% $0.01
NYSE TWTR Twitter 100 Shares 7% 1 -0.27 -0.32 -0.05 0.10% $0.01
LSE VOD Vodafone 100 Shares 7% 70 -0.03 -0.04 0.10 0.10% 0.01 * GBPUSD
EURONEXT Danone.K Danone 100 Shares 7% 12 -0.1 -0.2 15 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT LVMH.K Moet Hennessy Louis Vuitton SE 100 Shares 7% 15 -0.1 -0.2 30 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT AIRFKLM.K Air France - Klm 100 Shares 7% 15 -0.1 -0.2 15.5 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Bayer.K Bayer AG 100 Shares 7% 15 -0.1 -0.2 30 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Daimler.K Daimler AG 100 Shares 7% 11 -0.1 -0.2 20 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Volksw.K Volkswagen AG 100 Shares 7% 20 -0.1 -0.2 180 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Adidas.K Adidas Salomon 100 Shares 7% 15 -0.1 -0.2 55 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Lufthansa.K DT Lufthansa 100 Shares 7% 11 -0.1 -0.2 10 0.10% $1 * EURUSD
LSE RollsRoyce Rolls-Royce 100 Shares 7% 60 -0.1 -0.2 255 0.10% 0.01 * GBPUSD
NASDAQ Netflix Netflix 100 Shares 7% 13 -0.1 -0.2 30 0.10% 0.01
NASDAQ Tesla.K Tesla Motors 100 Shares 7% 31 -0.1 -0.2 50 0.10% 0.01
MAC Telefon.K Telefonica 100 Shares 7% 12 -0.22 -0.14 10 0.10% $1 * EURUSD
MAC BBVA.K BBVA 100 Shares 7% 12 -0.1 -0.2 10 0.10% $1 * EURUSD
MAC Iberdrola.K Iberdrola 100 Shares 7% 12 -0.1 -0.2 6.5 0.10% $1 * EURUSD
MAC Mapfre.K Mapfre 100 Shares 7% 12 -0.22 -0.14 7 0.10% $1 * EURUSD
MAC Santander.K Banco Santander 100 Shares 7% 11 -0.01 -0.02 6.5 0.10% $1 * EURUSD
MAC Bankia.K Bankia SA 100 Shares 7% 11 -0.1 -0.2 5.5 0.10% $1 * EURUSD

Giờ giao dịch

Nhóm Giờ giao dịch
LSE Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT
MAC Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT
NYSE Mon - Fri 13:31 - 19:55 GMT
NASDAQ Mon - Fri 13:31 - 19:55 GMT
EURONEXT Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT

UK/LSE stocks are quoted in Pence

***Hoán đổi Ba lần được áp dụng vào thứ Tư. Phí qua đêm có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện thị trường và áp dụng đối với tất cả vị thế mở. Tỷ giá được cung cấp bởi Nhà cung cấp Giá của chúng tôi và được điều chỉnh cho những hoạt động của công ty như chi trả cổ tức.
Quy mô Giao dịch Tối đa = 5.000 Cổ phiếu

LƯU Ý - Tất cả Lệnh Đang chờ xử lý sẽ bắt buộc đóng trong thời gian nghỉ của thị trường. Trong trường hợp còn lại bất kỳ lệnh đang chờ xử lý nào, nó sẽ tự động bị xóa sau thời gian đóng cửa thị trường hàng ngày.

Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

products