Cổ phiếu là một trong những Công cụ Tài chính phổ biến nhất toàn thế giới. HotForex đưa ra những Hợp đồng cho sự chênh lệch. 

Kinh doanh cổ phiếu thông qua CFD cho phép những vụ giao dịch hoặc cam kết thị trường ‘Sở hữu’ hay ‘Không sở hữu’ đối với từng cổ phiếu mà không cần phải thực sự sở hữu cổ phiếu.

Bằng việc kinh doanh cổ phiếu với CFD, thông qua những dịch vụ đoạt giải của HotForex, những nhà kinh doanh có thể tận hưởng những lợi ích như:  

  • Tính thanh khoản cao và Việc thực thi đáng tin cậy 
  • Bán trên bất kỳ CFD nào
  • Tiếp cận với những cổ phiếu luân chuyển nhất tại Mỹ và Anh. 
  • Có đầu tư quỹ 
  • Giao dịch Cổ phiếu từ cùng tài khoản mà quý vị kinh doanh Ngoại hối, Hàng hóa và Các chỉ số 
  • Giao dịch quy mô lớn hơn thông qua việc sử dụng đòn bẩy

Định giá Chính xác

Giá cả cho Cổ phiếu trên CFD được HotForex đưa ra theo sát giá thực tế của những cổ phiếu được mua bán trên thị trường trao đổi. Mức hoa hồng là 0.10% và mức biên yêu cầu là 5%-10% của rủi ro tiềm ẩn.Shares CFDs Contracts Details

Group Symbol Mô tả Kích cỡ lô 1 sử dụng biên Mức chênh lệch Bid/Ask Swap bán *** Swap mua *** Limit and Stop Levels Phí giao dịch Thay đổi Giá trị Cổ phiếu tính bằng USD
NYSE ALCOA Alcoa 100 Shares 7% 0.04 -0.08 -0.10 0.03 0.10% $0.01
NYSE ALIBABA ALIBABA 100 Shares 7% 0.04 -0.32 -0.41 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ AMAZON Amazon 100 Shares 7% 0.20 -1.99 -2.43 0.10 0.10% $0.01
NYSE AMEX American Express 100 Shares 7% 0.04 -0.77 -0.58 0.03 0.10% $0.01
LSE ANGLO Anglo American 100 Shares 7% 1.00 -0.14 -0.22 1.50 0.10% 0.01 * GBPUSD
NASDAQ APPLE APPLE 100 Shares 7% 0.12 -0.68 -0.83 0.15 0.10% $0.01
LSE BARC Barclays 100 Shares 7% 0.05 -0.02 -0.03 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
LSE BAY British Airways 100 Shares 7% 0.03 -0.04 -0.06 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE BOA Bank Of America 100 Shares 7% 0.04 -0.16 -0.14 0.02 0.10% $0.01
NYSE BOEING Boeing Co 100 Shares 7% 0.04 -0.78 -0.96 0.05 0.10% $0.01
LSE BPLON BP Plc 100 Shares 7% 0.12 -0.04 -0.07 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE CHEVRON Chevron Corp 100 Shares 7% 0.04 -0.73 -0.90 0.05 0.10% $0.01
NASDAQ CISCO Cisco Systems 100 Shares 7% 0.04 -0.14 -0.17 0.03 0.10% $0.01
NYSE COKE Coca Cola Inc. 100 Shares 7% 0.04 -0.24 -0.29 0.05 0.10% $0.01
NASDAQ EBAY eBay 100 Shares 7% 0.04 -0.33 -0.40 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ FB FaceBook Inc 100 Shares 7% 0.04 -0.36 -0.43 0.03 0.10% $0.01
NYSE GE General Electric 100 Shares 7% 0.04 -0.16 -0.20 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ GOOGLE Google 100 Shares 7% 0.45 -3.36 -4.11 0.30 0.10% $0.01
NYSE GS Goldman Sachs 100 Shares 7% 0.06 -0.99 -1.21 0.05 0.10% $0.01
NYSE HLT Hilton 100 Shares 7% 0.02 -0.13 -0.16 0.05 0.10% $0.01
LSE HSBCL HSBC Holdings 100 Shares 7% 0.02 -0.06 -0.08 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE IBM IBM 100 Shares 7% 0.05 -1.22 -1.49 0.10 0.10% $0.01
NASDAQ ILMN Illumina Inc 100 Shares 7% 0.12 -0.88 -1.07 0.30 0.10% $0.01
NASDAQ INTEL Intel 100 Shares 7% 0.04 -0.20 -0.17 0.03 0.10% $0.01
LSE LLOY Lloyds TSB Group Plc. 100 Shares 7% 0.03 -0.01 -0.01 0.05 0.10% 0.01 * GBPUSD
NYSE MCARD MasterCard 100 Shares 7% 0.02 -0.45 -0.55 0.40 0.10% $0.01
NYSE MCDON McDonalds 100 Shares 7% 0.04 -0.61 -0.74 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ MSFT Microsoft 100 Shares 7% 0.04 -0.25 -0.30 0.03 0.10% $0.01
NYSE PFIZER Pfizer 100 Shares 7% 0.01 -0.19 -0.24 0.03 0.10% $0.01
NASDAQ QCOM Qualcomm Inc. 100 Shares 7% 0.04 -0.49 -0.60 0.03 0.10% $0.01
LSE RBS Royal Bank Of Scotland Group Plc. 100 Shares 7% 0.20 -0.03 -0.04 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
LSE RIO Rio Tinto Group 100 Shares 7% 1.00 -0.31 -0.47 1.50 0.10% 0.01 * GBPUSD
LSE TESCO Tesco Plc 100 Shares 7% 0.12 -0.03 -0.04 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
NASDAQ TEVA Teva Pharmaceutical 100 Shares 7% 0.04 -0.32 -0.39 0.05 0.10% $0.01
NYSE TWTR Twitter 100 Shares 7% 0.04 -0.27 -0.32 -0.05 0.10% $0.01
LSE VOD Vodafone 100 Shares 7% 0.08 -0.03 -0.04 0.10 0.10% 0.01 * GBPUSD
EURONEXT Danone.K Danone 100 Shares 7% 3 -0.1 -0.2 15 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT LVMH.K Moet Hennessy Louis Vuitton SE 100 Shares 7% 6 -0.1 -0.2 30 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT AIRFKLM.K Air France - Klm 100 Shares 7% 3.1 -0.1 -0.2 15.5 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Bayer.K Bayer AG 100 Shares 7% 6 -0.1 -0.2 30 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Daimler.K Daimler AG 100 Shares 7% 4 -0.1 -0.2 20 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Volksw.K Volkswagen AG 100 Shares 7% 36 -0.1 -0.2 180 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Adidas.K Adidas Salomon 100 Shares 7% 11 -0.1 -0.2 55 0.10% $1 * EURUSD
EURONEXT Lufthansa.K DT Lufthansa 100 Shares 7% 2 -0.1 -0.2 10 0.10% $1 * EURUSD
LSE RollsRoy.K Rolls-Royce 100 Shares 7% 51 -0.1 -0.2 255 0.10% $1 * GBPUSD
NASDAQ Netflix.K Netflix 100 Shares 7% 6 -0.1 -0.2 30 0.10% 0.01
NASDAQ Tesla.K Tesla Motors 100 Shares 7% 10 -0.1 -0.2 50 0.10% 0.01
MAC Telefon.K Telefonica 100 Shares 7% 2 -0.1 -0.2 10 0.10% $1 * EURUSD
MAC BBVA.K BBVA 100 Shares 7% 2 -0.1 -0.2 10 0.10% $1 * EURUSD
MAC Iberdrola.K Iberdrola 100 Shares 7% 1.3 -0.1 -0.2 6.5 0.10% $1 * EURUSD
MAC Mapfre.K Mapfre 100 Shares 7% 1.4 -0.1 -0.2 7 0.10% $1 * EURUSD
MAC Santander.K Banco Santander 100 Shares 7% 1.3 -0.1 -0.2 6.5 0.10% $1 * EURUSD
MAC Bankia.K Bankia SA 100 Shares 7% 1.1 -0.1 -0.2 5.5 0.10% $1 * EURUSD

Giờ giao dịch

Group Giờ giao dịch
LSE Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT
MAC Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT
NYSE Mon - Fri 13:31 - 19:55 GMT
NASDAQ Mon - Fri 13:31 - 19:55 GMT
EURONEXT Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT
UK/LSE stocks are quoted in Pence

***Triple Swaps is applied on Wednesday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.
Maximum Trade Size = 5000 Shares

NOTE - All Pending Orders will be force closed during market breaks. In case any order is left pending, it will be automatically deleted after the daily market closure time.

Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

products