Chi tiết Hợp đồng đối với Cổ phiếu

Swap values in margin currency Trading Hours (GMT+2)
Biểu tượng Mô tả Chênh lệch Thông thường tính bằng đồng tiền
định giá trên mỗi đơn vị
Yêu cầu ký quỹ Bán ra Mua vào Thứ Hai
Mở cửa
Thứ Sáu
Đóng cửa
Nghỉ
Danone.K EURONEXT - Danone 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
LVMH.K EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.2 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
AIRFKLM.K EURONEXT - Air France - Klm 0.017 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Bayer.K EURONEXT - Bayer AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Daimler.K EURONEXT - Daimler AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Volksw.K EURONEXT - Volkswagen AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Adidas.K EURONEXT - Adidas Salomon 0.2 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Lufthansa.K EURONEXT - DT Lufthansa 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
ANGLO LSE - Anglo American 1.03 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BARC LSE - Barclays 0.5 7% -0.02 -0.03 10:01:00 18:24:59 -
BAY LSE - British Airways 0.12 7% -0.04 -0.06 10:01:00 18:24:59 -
BPLON LSE - BP Plc 0.12 7% -0.04 -0.07 10:01:00 18:24:59 -
HSBCL LSE - HSBC Holdings 0.49 7% -0.06 -0.08 10:01:00 18:24:59 -
LLOY LSE - Lloyds TSB Group Plc. 0.49 7% -0.01 -0.01 10:01:00 18:24:59 -
RBS LSE - Royal Bank Of Scotland Group Plc. 0.5 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RIO LSE - Rio Tinto Group 1.03 7% -0.31 -0.47 10:01:00 18:24:59 -
TESCO LSE - Tesco Plc 0.49 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
VOD LSE - Vodafone 0.7 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RollsRoyce LSE - Rolls-Royce 0.5 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Telefon.K MAC - Telefonica 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BBVA.K MAC - BBVA 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Iberdrola.K MAC - Iberdrola 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Mapfre.K MAC - Mapfre 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Santander.K MAC - Banco Santander 0.012 7% -0.01 4.55 10:01:00 18:24:59 -
Bankia.K MAC - Bankia SA 0.012 7% -8.45 4.55 10:01:00 18:24:59 -
AMAZON NASDAQ - Amazon 1.3 7% -1.99 -2.43 16:31:00 22:54:59 -
APPLE NASDAQ - APPLE 0.48 7% -0.68 -0.83 16:31:00 22:54:59 -
CISCO NASDAQ - Cisco Systems 0.04 7% -0.14 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
EBAY NASDAQ - eBay 0.04 7% -0.33 -0.4 16:31:00 22:54:59 -
FB NASDAQ - FaceBook Inc 0.04 7% -0.36 -0.43 16:31:00 22:54:59 -
GOOGLE NASDAQ - Google 1.6 7% -3.36 -4.11 16:31:00 22:54:59 -
ILMN NASDAQ - Illumina Inc 0.4 7% -0.88 -1.07 16:31:00 22:54:59 -
INTEL NASDAQ - Intel 0.04 7% -0.2 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
MSFT NASDAQ - Microsoft 0.04 7% -0.25 -0.3 16:31:00 22:54:59 -
QCOM NASDAQ - Qualcomm Inc. 0.04 7% -0.99 -1.21 16:31:00 22:54:59 -
TEVA NASDAQ - Teva Pharmaceutical 0.04 7% -0.32 -0.39 16:31:00 22:54:59 -
Netflix NASDAQ - Netflix 0.28 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
Tesla NASDAQ - Tesla Motors 0.39 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
ALCOA NYSE - Alcoa 0.05 7% -0.08 -0.1 16:31:00 22:54:59 -
ALIBABA NYSE - ALIBABA 0.14 7% -0.32 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
AMEX NYSE - American Express 0.04 7% -0.77 -0.58 16:31:00 22:54:59 -
BOA NYSE - Bank Of America 0.04 7% -0.16 -0.14 16:31:00 22:54:59 -
BOEING NYSE - Boeing Co 0.17 7% -0.78 -0.96 16:31:00 22:54:59 -
CHEVRON NYSE - Chevron Corp 0.04 7% -0.73 -0.9 16:31:00 22:54:59 -
COKE NYSE - Coca Cola Inc. 0.04 7% -0.24 -0.29 16:31:00 22:54:59 -
GE NYSE - General Electric 0.04 7% -0.16 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
GS NYSE - Goldman Sachs 0.08 7% -0.99 -1.21 16:31:00 22:54:59 -
HLT NYSE - Hilton 0.04 7% -0.13 -0.16 16:31:00 22:54:59 -
IBM NYSE - IBM 0.04 7% -1.22 -1.49 16:31:00 22:54:59 -
MCARD NYSE - MasterCard 0.14 7% -42.9 -0.55 16:31:00 22:54:59 -
MCDON NYSE - McDonalds 0.04 7% -0.61 -0.94 16:31:00 22:54:59 -
PFIZER NYSE - Pfizer 0.04 7% -0.19 -0.24 16:31:00 22:54:59 -
TWTR NYSE - Twitter 0.04 7% -0.27 -0.32 16:31:00 22:54:59 -
Canopy NYSE - Canopy Growth Corp 0.06 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
Tilray NASDAQ - Tilray 0.7 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
GW_Pharma NASDAQ - GW Pharmaceuticals 0.85 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -

Quan trọng

  1. Giá trị phí qua đêm có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện thị trường và tỷ giá được cung cấp bởi Nhà cung cấp Giá của chúng tôi áp dụng đối với mọi vị thế mở. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào mỗi thứ Tư.
  2. Giờ Máy chủ: Mùa đông: GMT+2 và Mùa hè: GMT+3 (DST) (Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10).
  3. Phí hoa hồng là 0,1% được áp dụng.
  4. Quy mô giao dịch tối đa là 5.000 cổ phiếu.
  5. Tất cả Lệnh Đang chờ xử lý sẽ bắt buộc đóng trong thời gian nghỉ của thị trường. Trong trường hợp còn lại bất kỳ lệnh đang chờ xử lý nào, nó sẽ tự động bị xóa sau thời gian đóng cửa thị trường hàng ngày.

Tính toán Yêu cầu Ký quỹ đối với Cổ phiếu - Ví dụ

Đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản: USD
Vị trí: Mở 5 Lô MUA Cổ phiếu Netflix với giá 8.36
Kích cỡ 1 lô: 100 cổ phiếu
Mức kí quỹ yêu cầu: 7% của giá trị khái toán

Giá trị khái toán là: 5 * 100 * 328.36 = 164,180 USD
Mức kí quỹ yêu cầu là: 164,180 USD * 0.07 = 11,492.60 USD


products