Công cụ tính toán Phần trăm Rủi ro
Công cụ tính toán Phần trăm Rủi ro

Dễ dàng tính toán kích thước lô của bạn bằng cách chỉ rõ số tiền (phần trăm số dư của bạn) mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro, mức giá mở cửa và dừng lỗ, đồng tiền tài khoản và cặp tiền tệ.

Sử dụng Công cụ Này
Multitarget Calculator
Multitarget Calculator

Công cụ tính toán này giúp nhà giao dịch lên kế hoạch về phần nào trong vị thế của mình nên được đóng tại mức mục tiêu cụ thể để thu được Tỷ lệ Lợi nhuận trên Rủi ro tốt nhất có thể.

Sử dụng Công cụ Này
Công cụ tính toán Điểm xoay
Công cụ tính toán Điểm xoay

Xác định các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự bằng cách nhập vào Mức cao nhất, Mức thấp nhất, Mức đóng cửa và *Giá Mở cửa Hiện tại cho khung thời gian mà bạn đang xem xét.

Sử dụng Công cụ Này
Công cụ tính toán Giá trị Pip
Công cụ tính toán Giá trị Pip

Tìm ra giá trị trên mỗi pip trong đồng tiền tài khoản của bạn bằng cách nhập vào đồng tiền tài khoản, cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch và quy mô vị thế của bạn.

Sử dụng Công cụ Này
Công cụ tính toán Quy mô Vị thế
Công cụ tính toán Quy mô Vị thế

Kiểm soát rủi ro của bạn bằng cách tính toán quy mô vị thế của bạn một cách chính xác với Công cụ tính toán Quy mô Vị thế của chúng tôi.

Sử dụng Công cụ Này
Swaps Calculator
Swaps Calculator

The Swap Calculator helps you determine the interest you will pay or earn for any CFD position held open overnight, credited or debited directly to your trades and reflected in your account balance.

Sử dụng Công cụ Này
Công cụ tính toán Rủi ro và Lợi nhuận
Công cụ tính toán Rủi ro và Lợi nhuận

Dễ dàng tính toán kích thước lô của bạn bằng cách chỉ rõ số tiền (phần trăm số dư của bạn) mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro, mức giá mở cửa và dừng lỗ, đồng tiền tài khoản và cặp tiền tệ.

Sử dụng Công cụ Này
Công cụ tính toán Fibonacci
Công cụ tính toán Fibonacci

Tính toán bốn giá trị thoái lui hỗ trợ và kháng cự Fibonacci cơ bản của bạn tại các mức 23.8%, 38.2%, 50% và 61.8%. Chỉ cần nhập vào mức cao nhất và mức thấp nhất để bắt đầu.

Sử dụng Công cụ Này

*Quý vị không có quyền sở hữu hay những quyền lợi trong thương hiệu hay bản quyền của HotForex bằng cách tải, sao chép, hay dùng những tài liệu này. Tất cả những tập tin đã được quét virut, tuy nhiên, để tự bảo vệ mình; quý vị vị nên quét những tập tin này lại. Quý vị nhận vào mình hoàn toàn những rủi ro liên quan đến việc sử dụng dữ liệu này. HotForex đang cung cấp dữ liệu này 'như vậy,' và HotForex từ bỏ bất kỳ và tất cả những bảo hành, hoặc được biểu lộ ra hoặc hàm ý, bao gồm (không hạn chế) bất kỳ những đảm bảo về khả năng bán được hay tính phù hợp cho những mục đính cụ thể nào. HotForex trong bất kỳ tình huống nào sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quý vị hay với bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ tổn hại hay mất lợi nhuận trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, do hậu quả, đặc biệt hay ví dụ gây ra từ việc sử dụng hay sử dụng sai dữ liệu này.

* We recommend you testing any Forex Tools in a demo account before testing/using in a live account.

tools