Thay đổi tỷ lệ phần trăm trong ngày của đồng tiền hiện tại so với các đồng tiền chính khác kể từ thời điểm đóng cửa cuối cùng hàng ngày vào lúc 23:59:59 giờ máy chủ. Dữ liệu được cập nhật sau mỗi 60 giây. Nhấp vào nút làm mới trình duyệt để xem biểu đồ được cập nhật.

 
 
 
 
 
 
 
 
Khước từ trách nhiệmThis material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in FX and CFDs products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information presented here.

Thay đổi tỷ lệ phần trăm trong 5 ngày của đồng tiền hiện tại so với các đồng tiền chính khác kể từ thời điểm đóng cửa hàng ngày vào lúc 23:59:59 giờ máy chủ, 5 ngày trước. Dữ liệu được cập nhật sau mỗi 60 giây. Nhấp vào nút làm mới trình duyệt để xem biểu đồ được cập nhật.

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:This material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in FX and CFDs products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information presented here.

 
Khước từ trách nhiệm:This material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in FX and CFDs products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information presented here.

Khối lượng được giao dịch bởi Khách hàng của HotForex (mỗi biểu tượng).

 
Khước từ trách nhiệm:This material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in FX and CFDs products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information presented here.

Dự báo Forex là công cụ tâm lý tiền tệ, nêu bật tâm trạng gần và trung hạn của các chuyên gia được lựa chọn của chúng tôi và tính toán xu hướng theo giá của lúc 15:00 giờ theo giờ GMT vào thứ Sáu. #FXpoll không được coi là tín hiệu hoặc mục tiêu cuối cùng, mà là biểu đồ nhiệt của tỷ giá hối đoái về nơi tâm lý và kỳ vọng sẽ xảy ra.

Nguồn dữ liệu: Tờ FX Street
Khước từ trách nhiệm:This material is provided by FXStreet as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in FX and CFDs products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information presented here.

The purpose of the indications table is to provide a glance as to where our dedicated contributors are currently positioned. You can access the original analysis reports by clicking on each pair.

Nguồn dữ liệu: Tờ FX Street
Khước từ trách nhiệm:This material is provided by FXStreet as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in FX and CFDs products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information presented here.

Tin tức Nóng hổi

Nguồn dữ liệu: Tờ FX Street

Vị thế của Khách hàng