Thay đổi tỷ lệ phần trăm trong ngày của đồng tiền hiện tại so với các đồng tiền chính khác kể từ thời điểm đóng cửa cuối cùng hàng ngày vào lúc 23:59:59 giờ máy chủ. Dữ liệu được cập nhật sau mỗi 60 giây. Nhấp vào nút làm mới trình duyệt để xem biểu đồ được cập nhật.

 
 
 
 
 
 
 
 
Khước từ trách nhiệm: Tài liệu này được cung cấp như là thông tin marketing nói chung chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành nghiên cứu đầu tư độc lập. Không điều gì trong tài liệu thông tin này chứa, hoặc nên được xem là chứa, một lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hay sự xúi giục vì mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Mọi thông tin được cung cấp được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và mọi thông tin chứa một dấu hiệu về thành tích trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ báo đáng tin cậy về thành tích trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng mọi hoạt động đầu tư vào sản phẩm FX và CFD được đặc trưng bởi mức độ không chắc chắn nhất định và rằng mọi hoạt động đầu tư mang tính chất như vậy đều tiềm ẩn mức độ rủi ro cao mà người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ mọi khoản đầu tư được trình bày tại đây.

Thay đổi tỷ lệ phần trăm trong 5 ngày của đồng tiền hiện tại so với các đồng tiền chính khác kể từ thời điểm đóng cửa hàng ngày vào lúc 23:59:59 giờ máy chủ, 5 ngày trước. Dữ liệu được cập nhật sau mỗi 60 giây. Nhấp vào nút làm mới trình duyệt để xem biểu đồ được cập nhật.

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:Tài liệu này được cung cấp như là thông tin marketing nói chung chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành nghiên cứu đầu tư độc lập. Không điều gì trong tài liệu thông tin này chứa, hoặc nên được xem là chứa, một lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hay sự xúi giục vì mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Mọi thông tin được cung cấp được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và mọi thông tin chứa một dấu hiệu về thành tích trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ báo đáng tin cậy về thành tích trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng mọi hoạt động đầu tư vào sản phẩm FX và CFD được đặc trưng bởi mức độ không chắc chắn nhất định và rằng mọi hoạt động đầu tư mang tính chất như vậy đều tiềm ẩn mức độ rủi ro cao mà người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ mọi khoản đầu tư được trình bày tại đây.

 
Khước từ trách nhiệm:Tài liệu này được cung cấp như là thông tin marketing nói chung chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành nghiên cứu đầu tư độc lập. Không điều gì trong tài liệu thông tin này chứa, hoặc nên được xem là chứa, một lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hay sự xúi giục vì mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Mọi thông tin được cung cấp được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và mọi thông tin chứa một dấu hiệu về thành tích trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ báo đáng tin cậy về thành tích trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng mọi hoạt động đầu tư vào sản phẩm FX và CFD được đặc trưng bởi mức độ không chắc chắn nhất định và rằng mọi hoạt động đầu tư mang tính chất như vậy đều tiềm ẩn mức độ rủi ro cao mà người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ mọi khoản đầu tư được trình bày tại đây.

Khối lượng được giao dịch bởi Khách hàng của HotForex (mỗi biểu tượng).

 
Khước từ trách nhiệm:Tài liệu này được cung cấp như là thông tin marketing nói chung chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành nghiên cứu đầu tư độc lập. Không điều gì trong tài liệu thông tin này chứa, hoặc nên được xem là chứa, một lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hay sự xúi giục vì mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Mọi thông tin được cung cấp được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và mọi thông tin chứa một dấu hiệu về thành tích trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ báo đáng tin cậy về thành tích trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng mọi hoạt động đầu tư vào sản phẩm FX và CFD được đặc trưng bởi mức độ không chắc chắn nhất định và rằng mọi hoạt động đầu tư mang tính chất như vậy đều tiềm ẩn mức độ rủi ro cao mà người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ mọi khoản đầu tư được trình bày tại đây.

Dự báo Forex là công cụ tâm lý tiền tệ, nêu bật tâm trạng gần và trung hạn của các chuyên gia được lựa chọn của chúng tôi và tính toán xu hướng theo giá của lúc 15:00 giờ theo giờ GMT vào thứ Sáu. #FXpoll không được coi là tín hiệu hoặc mục tiêu cuối cùng, mà là biểu đồ nhiệt của tỷ giá hối đoái về nơi tâm lý và kỳ vọng sẽ xảy ra.

Nguồn dữ liệu: Tờ FX Street
Khước từ trách nhiệm:Tài liệu này được cung cấp bởi FXStreet như là thông tin marketing nói chung chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành nghiên cứu đầu tư độc lập. Không điều gì trong tài liệu thông tin này chứa, hoặc nên được xem là chứa, một lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hay sự xúi giục vì mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Mọi thông tin được cung cấp được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và mọi thông tin chứa một dấu hiệu về thành tích trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ báo đáng tin cậy về thành tích trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng mọi hoạt động đầu tư vào sản phẩm FX và CFD được đặc trưng bởi mức độ không chắc chắn nhất định và rằng mọi hoạt động đầu tư mang tính chất như vậy đều tiềm ẩn mức độ rủi ro cao mà người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ mọi khoản đầu tư được trình bày tại đây.

The purpose of the indications table is to provide a glance as to where our dedicated contributors are currently positioned. You can access the original analysis reports by clicking on each pair.

Nguồn dữ liệu: Tờ FX Street
Khước từ trách nhiệm:Tài liệu này được cung cấp bởi FXStreet như là thông tin marketing nói chung chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành nghiên cứu đầu tư độc lập. Không điều gì trong tài liệu thông tin này chứa, hoặc nên được xem là chứa, một lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hay sự xúi giục vì mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Mọi thông tin được cung cấp được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và mọi thông tin chứa một dấu hiệu về thành tích trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ báo đáng tin cậy về thành tích trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng mọi hoạt động đầu tư vào sản phẩm FX và CFD được đặc trưng bởi mức độ không chắc chắn nhất định và rằng mọi hoạt động đầu tư mang tính chất như vậy đều tiềm ẩn mức độ rủi ro cao mà người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ mọi khoản đầu tư được trình bày tại đây.

Tin tức Nóng hổi

Nguồn dữ liệu: Tờ FX Street

Vị thế của Khách hàng