HotForex Trading Central

HotForex cung cấp các báo cáo Phân tích Kỹ thuật chuyên môn từ công ty đầu ngành Trading Central. Các báo cáo phân tích kỹ thuật bao quát nhiều lớp tài sản, chẳng hạn như Forex, Chỉ số và Hàng hóa. Các khách hàng cũng có thể được hưởng lợi từ nhiều loại báo cáo dựa trên nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, bao quát nhiều khung thời gian rất lý tưởng cho các nhà giao dịch ngắn, trung và dài hạn.

Tiếp cận không hạn chế được cung cấp đầy đủ cho tất cả khách hàng có tài khoản Live có số dư tài khoản tối thiểu là 500 USD. HotForex cũng mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp nhận thư tin tức Phân tích Kỹ thuật quý giá, được cung cấp bởi Trading Central trên cơ sở hàng ngày.

Nghiên cứu tài chính được tạo ra bởi Trading Central là độc lập, phù hợp với lợi ích của nhà đầu tư và không xung đột với hoạt động ngân hàng đầu tư.

Các lợi ích khác của Trading Central bao gồm:

  • Được quản lý bởi AMF (Cơ quan quản lý Thị trường Tài chính Pháp), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai tại Hồng Kông (SFC).
  • Giao diện trực quan hiển thị các cấp độ kỹ thuật và mục tiêu giá chủ chốt
  • Bình luận và phân tích bằng nhiều ngôn ngữ
  • 16 năm kinh nghiệm trong ngành và hiện diện trên toàn thế giới với các văn phòng đặt tại Paris, London, New York và Hồng Kông.

Tiếp cận ngay

Để tiếp cận các báo cáo phân tích kỹ thuật theo thời gian thực thông qua cổng thông tin web của Trading Central, bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu một lần và chúng tôi sẽ gửi cho bạn chi tiết đăng nhập để tiếp cận trực tiếp dịch vụ cao cấp này. Những khách hàng muốn nhận thư tin tức Phân tích Hàng ngày (Thứ Hai - Thứ Sáu) cũng có thể kích hoạt dịch vụ này bằng cách chọn tùy chọn tương ứng trên màn hình.

Vui lòng lưu ý rằng để tiếp cận dịch vụ này, bạn sẽ cần có số dư ít nhất là 500 USD

Chỉ cần đăng nhập vào myHotForex, nhấp vào Trading Central và đăng ký dịch vụ mong muốn.

Nếu bạn chưa có Tài khoản Live, nhưng muốn tận dụng tối đa các công cụ và lợi ích giao dịch của chúng tôi, bao gồm Phân tích Kỹ thuật của Trading Central, hãy mở Tài khoản Live ngay.


Video cho Phân tích Giao dịch của Trading Centraltools