HotForex Careers


Power your trades with industry tips and knowledge from our forex experts by signing up to our free weekly webinars.

Our webinars are designed to improve your FX knowledge and help you hone your trading skills to give you the confidence you need to trade the markets! Whether you are a beginner or an experienced trader, our seasoned market analysts will guide you through key forex strategies and concepts.

Every live webinar is followed by a Q&A session, giving you the opportunity to put your questions to the presenter!

We are committed to being with you every step of the way in your forex trading career, and by providing valuable forex education, we can give you a solid foundation to begin trading.

If you have any questions or comments about HotForex Webinars, please contact webinars@hotforex.com

By joining our webinars you can:

 • Watch our experts analyse the markets live
 • Strengthen your trading skills and knowledge
 • Ask questions and get the answers you need
 • Access past webinars to refresh your memory
 • Get valuable training that is not readily available online
 • Discover industry tips and tricks from the pros

Which webinar is suitable for me?

 •  
 •  
 •  
 •  


Our webinars for this month:


29 Tháng 11
12:00 PM
GMT

How to Trade the News

Oto , BlueSkyForex
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Learn what you need to know about trading the news in this focused session with senior trader and forex researcher, Oto. He will be discussing everything you need to know to be a news trader, along with expert demonstrations of how to apply the relevant skills and more:

 • Price action vs. mean reversion
 • How to effectively trade the news
 • Common pitfalls in news trading

04 Tháng 12
11:00 AM
GMT

Live Analysis

Stuart Cowell , HotForex’s Head Market Analyst
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

In this live analysis webinar, our market expert Stuart will analyze forex, commodity and stock markets. Traders of all levels of experience can learn from this opportunity to ask questions about analysis, trading, risk management and future trading setups. In this webinar, you will:

 • Watch Stuart analyze the markets in real time
 • Learn how professionals approach their analysis and trading
 • Get your trading questions answered live

05 Tháng 12
11:00 AM
GMT

Scalping the NFP

Dr Nektarios Michail , HotForex’s Analyst
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Today Nektarios will analyze the recent short term trends following Non-Farm Payroll announcements. Join him as he explains why the NFP remains the KEY economic announcement that can create the most volatility for traders and understand more about its effects on the markets, including:

 • A historical perspective of Non-Farm Payroll day
 • The impact of “good” and “bad” days for the US jobs report
 • The impact on the 1min, 5min and 15min charts

06 Tháng 12
12:00 PM
GMT

Support and Resistance Levels

Oto , BlueSkyForex
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Senior trader and forex researcher, Oto, will explain how Support and Resistance (S/R) Levels can be used in trading. Join him live for the chance to ask your questions about S/R, Take Profit, Stop Loss and more as he discusses everything you need to know to get started:

 • Price action vs. mean reversion and how they apply to S&R
 • How to use S/R levels to trade the markets
 • Managing your risk with TP and SL levels

11 Tháng 12
11:00 AM
GMT

Live Analysis

Stuart Cowell , HotForex’s Head Market Analyst
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

In this live analysis webinar, our market expert Stuart will analyze forex, commodity and stock markets. Traders of all levels of experience can learn from this opportunity to ask questions about analysis, trading, risk management and future trading setups. In this webinar, you will:

 • Watch Stuart analyze the markets in real time
 • Learn how professionals approach their analysis and trading
 • Get your trading questions answered live

12 Tháng 12
11:00 AM
GMT

The Crossing EMA Strategy – Intraday Timeframes

Dr Nektarios Michail , HotForex’s Analyst
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Join Nektarios as he explains this straightforward moving average based strategy that can be applied to trending charts in multiple timeframes. In this informative session, he will be explaining how to use this strategy when trading intraday, how to set your stop losses and more:

 • The EMA’s simple trend following approach
 • Using key oscillators and momentum indicators for target and stop loss settings
 • Candle size, wicks and probability

13 Tháng 12
12:00 PM
GMT

The Difference between Price Action and Mean Reversion

Oto , BlueSkyForex
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

In this webinar, Blue Sky Forex senior trader Oto will discuss the difference between price action and mean reversion strategies. What are “hot zones” and what happens when there is high volatility in the market? Find out these answers and more in this informative session which includes:

 • What are price action strategies?
 • What are mean reversion strategies?
 • On which timezones can we trade those strategies?

18 Tháng 12
11:00 AM
GMT

Live Analysis

Stuart Cowell , HotForex’s Head Market Analyst
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

In this live analysis webinar, our market expert Stuart will analyze forex, commodity and stock markets. Traders of all levels of experience can learn from this opportunity to ask questions about analysis, trading, risk management and future trading setups. In this webinar, you will:

 • Watch Stuart analyze the markets in real time
 • Learn how professionals approach their analysis and trading
 • Get your trading questions answered live

19 Tháng 12
11:00 AM
GMT

Scalping with Heikin Ashi Candles

Stuart Cowell , HotForex’s Head Market Analyst
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Today Stuart will demonstrate the power and simplicity of this great stand-alone indicator. This is the perfect opportunity for traders of all levels to find out how Heikin Ashi candles compare to normal candlesticks and how to use them for scalping, as he explains their benefits and other essential information such as:

 • What makes Heikin Ashi Candles different
 • Understanding the Candles, the wicks and their patterns
 • A strategy and trading signals for ALL timeframes

20 Tháng 12
12:00 PM
GMT

Advanced Trading Strategies

Oto , BlueSkyForex
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Senior trader and FX researcher, Oto, will be looking at Price Action and Mean Reversion, the two types of currency trading strategies, and explaining how they can be combined and successfully applied to your trading. This interactive webinar will instruct you on everything you need to know about:

 • Why Bollinger Bands are powerful trading tools
 • Chart Formations such as Channel Surfer, Waterfall, Breakout and Hummingbird
 • Combining Price Action and Mean Reversion strategies

27 Tháng 12
12:00 PM
GMT

Using the Fibonacci Theory

Oto , BlueSkyForex
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Senior trader and forex researcher, Oto, will be your host for this dedicated webinar and expert Q&A session regarding the Fibonacci theory and how to apply it to your trading. Get all your questions answered in this informative session that will help you get started by explaining:

 • What is the Fibonacci theory
 • How to spot a dead-cat bounce
 • How to trade a Fibonacci retracement

02 Tháng 1
11:00 AM
GMT

Trading with the Power of Divergence

Andria Pichidi , HotForex’s Analyst
more info
Days
Hours
Minutes
Seconds

Today Andria will demonstrate the power of Convergence and Divergence when trading with the Stochastics oscillator. Join her for an informative discussion where you will learn how spotting divergence can be of great assistance in forex trading and more about this powerful tool:

 • How to find hidden divergence
 • Using a combination of oscillators
 • Divergence and different time frames


Did you miss a webinar you wanted to watch?   

Click here to view our past webinars


Our Team
Stuart Cowell

Stuart Cowell, HotForex’s Head Market Analyst

Với trên 25 kinh nghiệm làm việc cho nhiều tổ chức được toàn cầu công nhận tại Thành phố London, Stuart Cowell là một người ủng hộ hộ hoàn toàn việc đơn giản hóa mọi thứ, làm những gì chắc chắn và hiểu cách tin tức, biểu đồ và tâm lý cùng làm việc để mang lại các cơ hội trong toàn bộ các lớp tài sản và mọi khung thời gian.

Stuart đã giao dịch trên các thị trường toàn cầu kể từ năm 1997 và cũng đã điều hành dịch vụ tư vấn của riêng mình. Ông cho rằng hiểu rõ bản thân và áp dụng việc quản lý rủi ro hiệu quả là chìa khóa cho giao dịch thành công.
Andria Pichidi

Andria Pichidi, Market Analyst

Sau khi hoàn thành chương trình học kéo dài năm năm tại Anh, Andria Pichidi đã được trao bằng Cử nhân Khoa học về Toán học và Vật lý của Đại học Bath và bằng Thạc sĩ về Toán học, đồng thời bà có chứng chỉ sau đại học (PGdip) về Định phí Bảo hiểm từ Đại học Leicester. 

Sau nhiều nỗ lực học tập của mình, Andria đã đặt nền móng cho ngành Forex hấp dẫn, nơi bà đã có được những kinh nghiệm quý báu sau khi hoạt động trong lĩnh vực này trong vài năm qua. Vào năm 2016, bà đã tham gia HotForex với tư cách Chuyên gia Phân tích thị trường với sứ mệnh là tích cực hỗ trợ khách hàng của công ty trở thành những nhà giao dịch tốt hơn bằng cách cung cấp các nhận định thị trường hàng ngày.
Dr Nektarios Michail

Dr Nektarios Michail, Market Analyst

With more than 4 years of experience at the Central Bank of Cyprus where he obtained hands-on experience with real-life economics, Dr Nektarios Michail is a supporter of a balanced approach between science and art when it comes to trading opportunities across various asset types.

Nektarios holds a BSc and an MSc from University of Cyprus, and a PhD in Financial Economics from Cyprus University of Technology. His research, covering topics such as the relationship of stock market returns to macroeconomic developments, the effects of the trade balance on exchange rates, as well as various topics on economic policy, has been published in several academic journals.
Blue Sky Forex

Blue Sky Forex

HotForex, in cooperation with Blue Sky Forex, is pleased to offer clients a number of free trading webinars. Blue Sky Forex forms part of the Blue Sky education and trading community, a group that is made up of 5 Senior Traders with members from around the world. In addition to providing exceptional trader education webinars, the group is also heavily involved in the research & development of advanced trading techniques and technologies.

 • Leading FX education group
 • Interactive webinars hosted by experienced traders
 • Webinars offer real case-study analysis
tools