Kalkulátor prostředků volných k obchodování
Kalkulátor prostředků volných k obchodování

Tento nástroj slouží ke stanovení optimální velikosti otevírané pozice. Pro výpočet stačí zadat částku, kterou jste ochotni riskovat (v procentech ze zůstatku na vašem účtu), vstupní cenu a stop loss, měnu vašeho účtu a měnový pár, který chcete obchodovat.

Zvolit tento nástroj
Multitarget Calculator
Multitarget Calculator

Pomocí této kalkulačky si obchodníci mohou spočítat, jakou část pozic by měli uzavřít při dosažení určitých cenových hladin, aby tak získali co nejlepší Return to Risk Ratio (poměr rizika a zisku).

Zvolit tento nástroj
Kalkulátor pivot points
Kalkulátor pivot points

Zadejte High, Low, Close a *Otevírací cenu na time frame, který vás zajímá a vypočtěte si aktuální supporty a rezistence.

Zvolit tento nástroj
Kalkulátor hodnoty pipu
Kalkulátor hodnoty pipu

Zjistěte si, jaká je hodnota jednoho pip v měně vašeho účtu. Pro výpočet zadejte jen měnu svého účtu, měnový pár, který se obchoduje a velikost své pozice.

Zvolit tento nástroj
Kalkulátor velikosti pozic
Kalkulátor velikosti pozic

Pomocí našeho kalkulátoru velikosti pozic si můžete přesně vypočíst optimální velikost otevíraných tržních pozic. Výrazně tak zlepšíte svůj risk management.

Zvolit tento nástroj
Swaps Calculator
Swaps Calculator

The Swap Calculator helps you determine the interest you will pay or earn for any CFD position held open overnight, credited or debited directly to your trades and reflected in your account balance.

Zvolit tento nástroj
Kalkulátor poměru rizika a zisku
Kalkulátor poměru rizika a zisku

Tento nástroj slouží ke stanovení optimální velikosti otevírané pozice. Pro výpočet stačí zadat částku, kterou jste ochotni riskovat (v procentech ze zůstatku na vašem účtu), vstupní cenu a stop loss, měnu vašeho účtu a měnový pár, který chcete obchodovat.

Zvolit tento nástroj
Kalkulátor Fibonacciho retracementů
Kalkulátor Fibonacciho retracementů

Spočítejte si čtyři základní Fibonacciho retracementy na hodnotách 23,8%, 38,2%, 50% a 61,8% jak pro supporty tak pro rezistence.Pro výpočet stačí zadat jen tržní high a low.

Zvolit tento nástroj

*Nezískáváte žádné vlastnické právo, titul nebo jiný zájem na ochranných známka anebo autorské práva HotForex stáhnutím, kopírováním nebo jiným použitím těchto materiálů. Veškeré soubory byly zkontrolovány proti virusům, avšak pro vlastní ochranu byste měli znovu kontrolovat tyto soubory. Nesete jakékoliv riziko spojené s užíváním těchto údajů. HotForex poskytuje tyto data „takové jaké jsou“ a HotForex odmítá veškeré záruky, ať už výslovné nebo implicitní, včetně (bez omezení) jakýchkoliv předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti za konkrétním účelem. V žádném případě nebude HotForex zodpovědný vůči Vám ani žádné třetí straně za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, speciální nebo exemplární škody nebo ušlý zisk, který vyplývá z použití nebo zneužití těchto údajů.

* Doporučujeme testovat všechny Forexové nástroje v Demo účtě před testováním/použitím na Live účtu.

tools