Kalkulačka percenta rizika
Kalkulačka percenta rizika

Jednoducho vypočítajte veľkosť svojho lotu zadaním sumy (ako percenta vášho zostatku), ktorú ste ochotný riskovať, otváracej a stop-loss ceny, meny účtu a menového páru.

Použiť tento nástroj
Multitarget Calculator
Multitarget Calculator

Táto kalkulačka pomáha obchodníkom plánovať, akú časť svojich pozícií majú zatvoriť na určitých cieľových úrovniach, aby dosiahli čo najlepší pomer medzi výnosmi a rizikami.

Použiť tento nástroj
Kalkulačka Pivot Points
Kalkulačka Pivot Points

Určite úrovne supportu a rezistencie zadaním najvyššej, najnižšej, zatváracej a *aktuálne otvorenej ceny pre časový rámec, na ktorý sa pozeráte.

Použiť tento nástroj
Kalkulačka hodnoty pip
Kalkulačka hodnoty pip

Zistite hodnotu za pip (value per pip) pre menu vášho účtu zadaním meny vášho účtu, menového páru, ktorý obchodujete, a veľkosti vašej pozície.

Použiť tento nástroj
Kalkulačka veľkosti pozície
Kalkulačka veľkosti pozície

Majte pod kontrolou svoje riziko; vypočítajte si presnú veľkosť svojej pozície pomocou našej kalkulačky.

Použiť tento nástroj
Swaps Calculator
Swaps Calculator

The Swap Calculator helps you determine the interest you will pay or earn for any CFD position held open overnight, credited or debited directly to your trades and reflected in your account balance.

Použiť tento nástroj
Kalkulačka rizika a zisku
Kalkulačka rizika a zisku

Jednoducho vypočítajte veľkosť svojho lotu zadaním sumy (ako percenta vášho zostatku), ktorú ste ochotný riskovať, otváracej a stop-loss ceny, meny účtu a menového páru.

Použiť tento nástroj
Fibonacciho kalkulačka
Fibonacciho kalkulačka

Vypočítajte štyri základné Fibonacciho hodnoty supportu a rezistencie na 23,8 %, 38,2 %, 50 % and 61,8 %. Stačí zadať hodnoty high a low.

Použiť tento nástroj

*Nezískavate žiadne vlastnícke právo, titul, alebo iný záujem na ochranných známkach alebo autorské práva HotForex stiahnutím, kopírovaním alebo iným použitím týchto materiálov. Všetky súbory boli preskenované proti vírusom, avšak pre vlastnú ochran by ste mali kontrolovať tieto súbory znova. Nesiete akékoľvek riziko spojené s užívaním týchto údajov. HotForex poskytuje tieto dáta 'tak ako sú' a HotForex odmieta všetky záruky, či výslovné alebo implicitné, vrátane (bez obmedzenia) akýchkoľvek predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. V žiadnom prípade nebude HotForex zodpovedný voči Vám, ani žiadnej tretej strane za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné, špeciálne alebo exemplárne škody alebo ušlý zisk, ktoré vyplývajú z použitia alebo zneužitia týchto údajov.

* Odporúčame testovať všetky Forexové nástroje v demo účte pred testovaním / použitím na živom účte.

tools