Biểu mẫu Liên hệThông tin Liên hệ

Miễn phí

Hỗ trợ Khách hàng:  support@hotforex.com
Hỗ trợ Khách hàng:  +44-2033185978
Fax: +44-2035141444
Bộ phận kinh doanh +44-1618840496
Bàn thực hiện Lệnh**: tradingdesk@hotforex.com
  +44-2033183968
Affiliates Support: partners@hotforex.com
Affiliates Sales Department: affiliatesales@hotforex.com
Nhà Môi Giới Giới Thiệu: ib@hotforex.com
Nhãn hiệu Đối tác: whitelabel@hotforex.com

Những số Quốc tế và Miễn phí

Global Support +44-2033185978
Russia +8-800-100-6322
China 4001-200742
Brazil +55-2139581441
Taiwan 00801-14-8970 new!
India 000-800-100-7060
Indonesia 001-803-017-9110
Nigeria +234 7063705519 new!
Turkey +90-850-3902146new!

Giờ giao dịch

mở: Chủ Nhật 00:00:51 Server time *
đóng: Friday 23:59:59 Server time *

Các Địa chỉ Văn phòng

HF Markets (SV) Ltd.
Suite 305,
Griffith Corporate Centre,
P.O. Box 1510, Beachmont
Kingstown,
St. Vincent and the Grenadines

Người nói tiếng Ả Rập

Quốc tế +44-2033185978
Email: arabic@hotforex.com

Người nói tiếng Trung Quốc

Quốc tế: 4001-200742
Email: cn@hotforex.com

Người nói tiếng Farsi

Email: iran@hotforex.com

tiếng Tây Ban Nha

Colombia: +57-1794-0916
Brazil: +55-11-3042-5633

* Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

** Available from 7:00 to 23:59 Server Time Monday to Friday

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

Giao dịch Ngoại hối và CFDs là rủi ro

Phân tích HotForex mới nhất

Loading latest analysis...

home